• RIEŠENIE PRE HROMADNÉ, BEZKONTAKTNÉ MERANIE TEPLÔT
  • Opatrenia a obmedzenia proti šíreniu ochorenia COVID-19
  • BEZPEČIE
  • Akcie
Banner 1
Banner 2
Banner 2

Zabezpečenie objektov

TSS GROUP

Opatrenia a obmedzenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

Aktuálne informácie o režime fungovaní zákazníckych služieb.

Nová technológia merania teploty u viacerých osôb naraz

Riešenie pre hromadné meranie telesnej teploty osôb je postavené na použitie kombinácie špeciálnej priemyselnej kamery a referenčného teplotného bodu.

Seagate Skyhawk – jastab s pamäťou slona

Dáta získané z kamerových systémov sú vo svojej podstate nenahraditeľné, unikátne a stále častejšie hrajú zásadnú úlohu pri spätnej analýze udalostí rôzneho, nielen bezpečnostného charakteru.