• Akcie
  • Akcia
  • Hlasová signalizácia požiaru
  • Komerčné audio
Banner 1
Banner 2
Banner 2

Zabezpečenie objektov

TSS GROUP

Ostrovný systém pomáha v boji s lesnými požiarmi

Kysucký región na Slovensku patrí medzi oblasti ohrozené častými lesnými požiarmi, kde je nevyhnutný priebežný monitoring na včasné odhalenie hroziaceho nebezpečenstva.

Hlasová signalizácia požiaru TOA VX-3000

Modulárny evakuačný rozhlas pre stredné a väčšie aplikácie. TOA je jedným zo svetových technologických lídrov v produkcii ozvučovacích systémov.

Elektrická požiarna signalizácia Morley-IAS

Spoločnosť Morley-IAS patrí k popredným svetovým výrobcom ústrední požiarneho poplachu a súvisiacich zariadení, pre profesionálne inštalátory požiarnej signalizácie.