Avigilon umelá inteligencia & videoanalýza
Zaujímavosti • 11.08.2021

Avigilon umelá inteligencia & videoanalýza

Ivan Žiak

Appearance Search | Vyhľadávanie podľa vzhľadu

Technológia Avigilon Appearance Search™ je sofistikovaný hĺbkovo samoučiaci sa vyhľadávací modul určený pre videoanalýzu. Triedi hodiny videozáznamu, aby bolo možné jednoducho vyhľadať konkrétnu osobu alebo vozidlo zadaním opisu fyzického vzhľadu, nahraním fotografie osoby alebo nájdeného vzoru v nahratom videozázname. Appearence Search™ dokáže zrýchliť čas reakcie, tým že poskytne rozsiahlu video evidenciu, vytvorí predstavu o slede udalostí a odhalí vozidlo alebo smer cesty jednotlivca a prípadne zobrazí posledné miesto známeho výskytu.

Ucelené riešenie

Appearance Search™ ponúka ucelené riešenie softvéru Avigilon Control Center, samoučiacimi kamerami Avigilon s analýzou a nahrávacími zariadeniami Avigilon.

Vyhľadávanie na základe fyzického opisu

Umožňuje obsluhe vyhľadávať osobu na základe výberu konkrétnych fyzických vlastností, vrátane farby oblečenia, pohlavia a vekovej kategórie.

Vyhľadávajte naprieč viacerými lokalitami

Za predpokladu používania tej istej verzie ACC, vieme vyhľadávať osoby alebo vozidlá naprieč viacerými lokalitami.

Vyhľadávanie zahrňujúce analýzu tvárí

Spracovávanie unikátnych tvárových čŕt jednotlivcov umožňuje vyhľadávacej technológii rozoznať to, že hľadá totožnú osobu, aj vtedy, keď sa časom mení jej oblečenie.

Prehrávanie, záložky a exportovanie dát

Z celostného setu videozáznamov z viacerých zdrojov vytvárame komplexný obraz sledu udalostí. Samozrejmosťou je aj pridávanie záložiek na udalosti, ktoré sú pre vás dôležité.

Dva spôsoby ako vybudovať Avigilon AI riešenie:

 1. Avigilon ako ucelené riešenie – umožňuje vyhľadávanie na základe vzhľadu kombináciou Avigilon H4 alebo H5 kamier so samoučiacou sa analýzou, Avigilon rekordérmi, ktoré sú prednastavené v súlade s ACC sofvérom.
 2. ONVIF – kompatibilné riešenie – kamerový systém kompatibilný s Avigilon AI zariadeniami, ktorý rozširuje systém o patentovanú samoučiacu sa analýzu videozáznamov a vyhľadávanie na základe vzhľadu, pri prepojení s ACC 7 alebo ACC 6 sofvérom.

 

Facial Recognition | Rozpoznávanie tváre

Technológia rozpoznávania tváre poháňaná umelou inteligenciou v rámci Avigilon Control Center (ACC) vám pomôže urýchliť reakčné časy rýchlou identifikáciou osôb. Rozpoznávanie tváre ponúka možnosť pre lepšie rozhodnutia, ktoré vám umožnia proaktívne reagovať na udalosti.

Zoznam sledovaných osôb

Osoby, ktoré sú predmetom záujmu, sú identifikované na základe jedného alebo viacerých zoznamov, ktoré spravujú autorizovaní používatelia. Používatelia môžu vyplniť a spravovať viac zoznamov buď pridaním tvárí z Appearance Search™ (vyhľadávanie podľa vzhľadu), nahraním referenčných obrázkov alebo vyhľadaním vzhľadu osoby prostredníctvom zaznamenaného videa. Taktiež môžu pridávať, upravovať a manipulovať so zoznamami a zároveň upravovať doby uchovania profilov.

Vyvolenie alarmu v prípade zhody so zoznamom sledovaných

Ak sa nájde zhoda v zozname sledovaných osôb, operátori môžu byť upozornení buď pomocou rozhrania Focus of Attention, alebo prostredníctvom alarmov ACC™. ACC zobrazí videozáznam, ktorý spustil alarm, a referenčnú snímku zo zoznamu sledovaných osôb, čo umožní operátorom overiť rozpoznanie osoby a následne konať.

K dispozícii pre analytické kamery a optimalizované pre kamery H5A

Kamery Avigilon spolu s licenciou rozpoznávania tváre majú schopnosť detegovať tváre a následne ACC porovnáva tváre a identifikuje potenciálne zhody so zoznamami sledovaných osôb. Využitie technológie sa neobmedzuje na špeciálne umiestnené kamery. Rozpoznávanie je použiteľné na neobmedzené množstvo kamier, čo zvyšuje pravdepodobnosť detegovania hľadanej osoby.

Jednoduché nastavenie

Avigilon je prvým dodávateľom softvéru na správu videa, ktorý pridal natívnu technológiu rozpoznávania tváre, ktorá sa jednoducho používa, je vysoko škálovateľná a dostupná. V budúcnosti bude technológia rozpoznávania tváre od spoločnosti Avigilon ďalej rozvíjaná s rozšírenými funkciami pre väčšiu univerzálnosť.

 

Focus of attention | Oblasť záujmu

Úplne nový koncept v monitoringu živého pohľadu, ktorý prináša používateľovi intuitívnejší spôsob vyhodnocovania potenciálnych bezpečnostných rizík, najmä v prípade veľkých inštalácií.

Intuitívne rozhranie

Rozhranie FoA zobrazuje komplexne všetky vaše kamery do hexagónovej formácie podľa toho, ako sú kamery usporiadané v strome Avigilon Control Center (ACC). FoA využíva samoučiacu umelú inteligenciu zo zariadení na detekciu a označenie udalostí, ktoré môžu vyžadovať vašu pozornosť. Vizuálne ich zvýrazní a farebne odlíši podľa stupňa dôležitosti. Operátorom poskytuje FoA jednoduchý a intuitívny dizajn, kde jednoduchým prejdením myši na hexagón sa zobrazí ukážka živého obrazu alebo kliknutím sa zobrazí spätný záznam.

 • MODRÁ: detekcia pohybu
 • TYRKYSOVÁ: detekcia nezvyčajného pohybu, analytická udalosť
 • ŽLTÁ: detekcia nezvyčajnej aktivity, rozpoznanie tváre zo zoznamu tvárí, rozpoznanie evidenčného čísla vozidla, detekcia osoby bez rúška
 • ČERVENÁ: alarm

 

Licence Plate Recognition (LPR) analýza | Rozpoznávanie evidenčných čísel vozidiel

Rýchlejšie vyhľadávanie

Analýza spoločnosti Avigilon LPR automaticky rozpoznáva informácie o EČV z vozidiel a spája ich so živým obrazom a záznamom. Toto umožňuje operátorom rýchlo nájsť konkrétne vozidlo s rozpoznaným EČV.

Zoznamy s EČV

Môžete vytvoriť alebo importovať niekoľko EČV, aby vám softvér ACC mohol poskytnúť bezpečnostné výstrahy a pomôcť vám podniknúť nasledovné kroky.

Regionálna podpora a ochrana údajov

Veľmi presná a spoľahlivá analýza rozpoznávania EČV zahŕňa široké spektrum regiónov ako Severná Amerika, Európa, Japonsko, Austrália a Veľká Británia. Samozrejmosťou je aj ochrana súkromia, kde je možné obmedziť prístup resp. nastaviť automatické vymazanie údajov z EČV.

 

Next-Generation Video Analytics | Videoanalýza novej generácie

Najpokročilejšia analytická technológia H5 využívajúca neurónové siete na poháňanie samoučiacich videoanalýz poskytuje lepšiu presnosť ako pri perimetrickej ochrane, tak aj vo vnútorných priestoroch.

Vylepšená rýchlosť a presnosť detekcie

Zvýšený výkon umožňuje klasifikáciu viac ako 50 objektov naraz. Predchádzajúce analyzované objekty boli klasifikované iba vtedy, keď sa pohybovali. Teraz sú objekty klasifikované aj vtedy ak sú nehybné.

Vylepšené výsledky hľadania analytickej udalosti a vzhľadu

Väčší výpočtový výkon zlepšuje technológiu vyhľadávania podľa vzoru - Avigilon Appearance Search™. Nová generácia prináša vylepšenú schopnosť vyhľadávať osoby alebo vozidlá aj v preplnenom alebo vnútornom prostredí.

Rozšírená klasifikácia objektov

Videoanalýza od spoločnosti Avigilon dokáže klasifikovať nie len osoby a vozidlá, ale dokáže rozlíšiť či ide o nákladné vozidlo, autobus, motorku alebo bicykel. Už teraz pracuje spoločnosť Avigilon na rozšírení klasifikovaných objektov, vylepšení UMD (detekcia neobvyklej aktivity) a rozoznania tváre.

Kamery s integrovanou analýzou H5:

 • H5A kamerová rada (Bullet, Box, Dome)
 • H5A explosion protected camera – kamery do výbušného prostredia
 • H5A Fisheye kamery
 • H5A PTZ kamery
 • H5A Corner cameras – kamery určené do rohov miestností
 • H5 Pro kamery

 

 

 

Self-Learning Video Analytics | Samoučiaca videoanalýza

Samoučiaca analýza od spoločnosti Avigilon zvyšuje efektivitu operátorov tým, že poskytuje efektívne monitorovanie a umožňuje rýchlu reakciu v reálnom čase. Avigilon ponúka videoanalýzu zabudovanú v kamerách s rozlíšením až do 5K (16 Mpx).

Pokročilá analýza na základe vzoru

Pokročilá technológia detekcie na základe vzorov je schopná presne rozpoznať pohyby osôb a vozidiel, pričom ignoruje náhodný pohyb, ktorý pre nás nie je dôležitý, a tým sa redukujú falošné poplachy.

Teach-by-example, učenie na základe príkladu

Učenie na základe príkladu umožňuje užívateľovi poskytnúť spätnú väzbu o presnosti klasifikovania objektu kamerou. Namiesto zníženia citlivosti z dôvodu eliminácie falošných poplachov vieme zlepšiť presnosť analýzy tým, že určíme, ktorý poplach je skutočný a ktorý nie je. Časom sa systém naučí na základe spätnej väzby vyhodnotiť scénu presnejšie.

Kamery s integrovanou samoučiacou sa analýzou:

 • 4K-5K H4 Pro kamery
 • H4A kamerová rada
 • H4 Multisenzorové kamery
 • H4 PTZ kamery
 • H4 IR PTZ kamery
 • H4 termokamery
 • H4ES kamerová rada

 

 

 

Unusual Activity Detection | Detekcia neobvyklej aktivity

&

Unusual Motion Detection | Detekcia neobvyklého pohybu

Princíp UAD je založený na pokročilej technológii umelej inteligencie, ktorá je navrhnutá tak, aby zdetegovala neobvyklú aktivitu, ako napríklad idúce vozidlo väčšou rýchlosťou ako je zvyčajné, alebo ak sa niečo objaví v oblasti čo tam zvyčajne nebýva. Detekcia neobvyklej aktivity je zakomponovaná do FoA, kde sa zobrazí ako žltý hexagón reprezentujúci kameru, na ktorej bola aktivita zaznamenaná, alebo farebne na časovej osi v zázname.

V ACC je možné odfiltrovať veľké množstvo videozáznamu, tým že sú zvýraznené len obdobia na časovej osi, na ktorých nastala neobvyklá aktivita. Táto technológia je integrovaná do kamerovej rady H5A

V prípade technológie UMD, ktorá sa nachádza v kamerových radách H5SL, H5M, H4A, H4SL a H4 MINI DOME je princíp založený na komplexnom porovnávaní aktuálnej scény s typickou scénou. V prípade, že kamera vyhodnotí rozdiel medzi naučenou – typickou scénou a zaznamená neobvyklý pohyb alebo rýchlosť v danom čase, UMD sa v rámci FoA zobrazí ako bledomodrý hexagón.