• Zabezpečenie objektov
  • Zabezpečenie vozidiel
  • Zabezpečenie objektov

Zabezpečenie objektov

Zabezpečenie vozidiel

GPS monitoring

TSS Group a.s.

Zabezpečenie objektov | vozidiel | GPS monitoring

TSS Group a.s. je distribučná spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom, dovozom, návrhom riešení a technickou podporou v oblasti zabezpečenia objektov a vozidiel. Základom úspechu je široké portfólio ponúkaných produktov od renomovaných výrobcov, poskytovaných služieb a usilovná práca na vytvorenie vyhovujúceho riešenia pre každého zákazníka. Vzhľadom na šírku produktového portfólia je rozdelená do troch samostatných produktových divízií:

divízia zabezpečenia vozidiel a autopríslušenstvadivízia kamerových systemov a zabezpečenia objektov a divízia gps monitoringu. Vďaka individuálnemu prístupu, rýchlym reakciám na potreby trhu a precízne zohranému tímu zamestnancov sme silná spoločnosť otvorená novým námetom vedúcim k zlepšovaniu spolupráce.