Filter

Výrobca

Príslušenstvo

PANDORA

Ruský autoalarmový trh je najväcší na svete, v drsných enviromentálnych a sociálnych podmienkach je nutnosťou zabezpečiť vozidlo. Štatistiky trestnej činnosti ukazujú, že náš domáci trh má najväcší podiel krádeží automobilov po celom svete - a naučili sme sa zabrániť tomu s maximálnou účinnosťou. Pandora je hrdá na to, že vám môže predstaviť celý rad najlepších produktov na medzinárodných trhoch. Našou lozoou je poctivý a čistý obchod a kvalitná a tvrdá práca na neustálom zlepšovaní sa. Zisky z predaja reinvestujeme do zlepšenia našich zariadení a sprestrenia výrobného sortimentu. Usilujeme sa o autonómiu a kratšie výrobné cykly, pretože umožnujú najrýchlejšiu implementáciu nových nápadov v oblasti dizajnu.


Pandora oddelenie výskumu a vývoja sa skladá z najlepších inžinierov, programátorov a dizajnérov Ruska. Príležitosť ponúka ako mladým, tak aj starším ľudom. Aby vypracovala  dômyselné elektronické návrhy, kombinuje tradičné spoľahlivé sovietske inžinierstvo s najmodernejšou technológiou.

72 produktov