Prejsť k hlavnému obsahu

Inštalácia prístupového systému Entry

Zadanie

Požiadavka na inštaláciu prístupového systému vzišla od majiteľa veľkého skladového objektu z dôvodu neoprávnených vstupov. Sklad sa nachádza v tej istej budove ako administratívna časť, priestory sú oddelené dverami, cez ktoré sa vchádza mechanicky, na kľúč. Kľúč vlastní každý zamestnanec skladu a pre administratívnych pracovníkov je umiestnený kľúč pri dverách. Práve táto situácia je kameňom úrazu, keďže kľúč sa často stráca a niekoľko krát sa stalo, že do objektu  vstúpila neoprávnená osoba, či už v podobe zákazníka alebo obchodného partnera.

Požiadavky

Pri výbere prístupového systému je potrebné dávať pozor na niekoľko vecí. Systém by mal zabezpečiť nielen uzamknutie objektu, ale poskytnúť omnoho viac informácií potrebných pre kvalitné zabezpečenie kontroly vstupu. Evidencia identifikačných médií musí byť ľahko upravovateľná, presná a zároveň chránená pred zneužitím. Zariadenia by mali ponúknuť možnosť kompletnej náhrady mechanického uzamykania vchodových dverí. Je potrebné sa ubezpečiť, že systém poskytuje možnosť udeľovania rôznych prístupových práv a vytváranie viacerých bezpečnostných zón. Spracovávanie dát v prístupovom systéme by malo umožniť dodržiavanie zákona o ochrane osobných údajov.  Systém by mal obsahovať viaceré spôsoby využívania, a to buď ako samostatného funkčného celku bez pripojenia k počítaču alebo on - line pripojenie operačnej jednotky k počítaču.

Riešenie

Prístupový systém Entry úspešne nahrádza klasické kľúče tam, kde je potreba identifikačným systémom zabezpečiť vstup do miestnosti, oddelenia, skladu či budovy. Systém zamestnanca rozpozná okamžite po priložení karty alebo na základe jeho biometrických údajov k prístupovému terminálu umiestnenému na viditeľnom mieste, najlepšie pri vstupe. Pri použití identifikačného systému Entry odpadá nutnosť nosiť so sebou kľúče. Nemôže sa teda stať, že by bola vytvorená kópia kľúča a prípadne tak umožnený neoprávnený vstup. Systém Entry umožní jednoducho nastavovať prístupy každého zamestnanca zvlášť a to pomocou prehľadného a intuitívneho prístupového rozhrania. Dômyselným riešením sú aj tzv. časové okná, ktoré umožňujú nastaviť časové rozmedzie, pre ktoré platia príslušné prístupové práva.

Prínos riešenia

Bezpečnosť majetku a ľudí je dôležitou hodnotou spoločnosti. Prístupový systém Entry zahŕňa obmedzenia voľného a nekontrolovateľného pohybu osôb vo vyhradených priestoroch a zamedzí vstup nepovolaným osobám. Súčasne monitoruje pohyb zvolených osôb so zisťovaním ich prítomnosti či neprítomnosti v určenom priestore. K tomuto je možné zadávať viacúrovňové prístupové práva v ľubovoľnom počte užívateľských časových zón. Prínos prístupového systému Entry spočíva teda najmä v zjednodušení a zefektívnení práce s dochádzkou a prístupom zamestnancov. Eviduje históriu pohybov osôb v priestoroch budovy, zabezpečuje automatickú kontrolu vstupujúcich a odchádzajúcich zamestnancov z jednotlivých prístupových zón. Ak sú časti budovy oddelené vonkajšou bránou, je možné obmedziť vstup vozidiel do týchto priestorov a otváranie brány ovládať na diaľku. Výhodou je, že všetky nastavenia prístupového systému sa prevádzajú softvérovo, teda z pohodlia kancelárie, príp. domu.

 

Navrhneme riešenie aj pre vašu situáciu