Prejsť k hlavnému obsahu

Projektová podpora

Ako uspieť s vašimi projektami? Prečo sa obrátiť práve na nás?

Dovoľte nám v niekoľkých krokoch ukázať vám, čo v spoločnom úsilí považujeme za štandard a čo pre vás dokážeme urobiť nad rámec bežného vzťahu distribútor – inštalačná firma.

Počiatočné stretnutie u investora

 • Spoločne si dokážeme vypočuť požiadavky investora – koncového zákazníka a reagovať na jeho predstavu o budúcom fungovaní uvažovaného bezpečnostného riešenia.
 • Zadávateľ projektu nie je zvyčajne úzko špecializovaný profesionál v danej oblasti a nedokáže presne popísať požadovanú technológiu a skôr laickými slovami identifikuje svoju potrebu, teda to, čo očakáva a aký úžitok by malo riešenie priniesť.
 • Vtedy určite platí ,,viac hláv – viac rozumu“. Priamo na stretnutí vieme spoločne posúdiť do akej miery je predstava realizovateľná, zhodnotiť kde sú skryté bezpečnostné diery a riziká, prípadne odporučiť zo skúsenosti alternatívne riešenie, ktoré zákazníkovi splní, či dokonca prekoná jeho očakávania.

Technický návrh riešenia

 • Dostávate vždy aktuálne informácie o najnovších trendoch a technických novinkách výrobcov? My áno a radi sa o ne s vami podelíme.
 • Vypracujeme pre Vás návrh riešenia, aby sme maximálne skrátili váš čas vynaložený na túto pre vás nie práve efektívnu časť projektu.
 • Naše produkty poznáme detailne. Tam, kde si potrebujeme navrhované riešenie overiť, softvérovo upraviť alebo inak ,,customizovať“, komunikujeme priamo s výrobcom.
 • V rámci technického návrhu vám samozrejme vypracujeme detailný výkaz/cenovú ponuku tak, aby vám pri realizácií nič nechýbalo.

Vyvzorkovanie

 • Zaujíma architekta alebo investora vidieť, čo naozaj kupuje?
 • Má pochybnosti o dizajne navrhovanej technológie? Musí sa priblížiť požadovanému dizajnu alebo celkovému vizuálnemu konceptu?
 • Možno sa vám to nezdá z technickej stránky vôbec dôležité, ale verte, že na jeho rozhodovací proces má práve táto časť zásadný vplyv.
 • V rámci predpredajnej podpory poskytneme prostredníctvom vás možnosť fyzického zapožičania uvažovanej technológie alebo vzoriek.

Projektová dokumentácia

 • Čo v prípade, že je od vás/investora vyžadované doloženie potrebnej projektovej dokumentácie a technických správ k uvažovanému projektu?
 • V našich radoch pracuje tím autorizovaných projektantov, registrovaných členov SKSI, špecializovaných práve na profesie, o ktoré nám spoločne ide.
 • Dokážeme dodať kompletnú výkresovú dokumentáciu k projektu, či už v stupni pre stavebné konanie, alebo pre realizačný projekt.
 • Okrúhla pečiatka je mnohokrát vo vzťahu k orgánom štátnej správy, stavebným úradom, hasičského zboru a podobne na ,,nezaplatenie“. 😊

Podpora projektu priamo u výrobcu

 • Naše projektové riešenie štandardne u výrobcu registrujeme. Projekt sa stáva evidovanou súčasťou výrobných procesov a nastavujú sa prípadné rezervácie pri väčších objemoch dodávky. Neprekvapí vás teda nedostupnosť tovaru alebo objednávka dodávaná po častiach.
 • Výrobca dokáže vo veľa prípadoch váš projekt ochrániť, predísť nekalému súťaženiu projektu v regióne s negatívnym dopadom na cenu.
 • Priznaná projektová zľava tiež nie je na zahodenie. 😊

Zaškolenie

 • Na špeciálne technológie použité v projekte individuálne zaškolíme vašich technikov a vystavíme osobitné oprávnenia – certifikáty.
 • Nadobudnuté vedomosti a skúsenosti ušetria váš čas pri prvotnom oživovaní technológie.
 • Certifikáty sú veľakrát vo verejných súťažiach vyžadované ako nevyhnutný predpoklad uchádzania sa o projekt.
 • Podpora projektu výjazdom našich technikov a pomocou s oživením technológie je samozrejmosťou.

Integrácia do softvérov tretích strán

 • Potrebujete aby navrhnutý systém spolupracoval s existujúcou nainštalovanou technológiou? Má investor požiadavku na prepojenie do už používaného softvérového systému?
 • Vyžaduje sa funkcionalita, ktorá štandardne nie je integrovaná v navrhovanom riešení?
 • Pracuje pre nás tím programátorov, s ktorým aj tieto požiadavky dokážeme vyriešiť.

Kontaktujte nás

projekty@tssgroup.sk