Prejsť k hlavnému obsahu

FAQ

Zoznámte sa s novou možnosťou implementácie riadenia osvetlenia vo Vašom dome pomocou ústrední Integra a k nej vhodných pohybových snímačov.

Celý článok

Zoznámte sa s novou možnosťou implementácie ovládanie vykurovacieho systému vo Vašom dome pomocou ústrední Integra a k nej vhodných pohybových snímačov.

Celý článok

Vyberte skupinu v ktorej chcete nastaviť obchôdzku a nastavte čas počas ktorého sa musí obsluha identifikovať...

Celý článok

Zoznámte sa s novou možnosťou implementácie riadenia ventilácie vo Vašom dome pomocou ústrední Integra a k nej vhodných pohybových snímačov.

Celý článok

Zoznámte sa s novou možnosťou implementácie ovládanie elektromagnetického vodovodného ventilu vo Vašom dome pomocou ústrední Integra a k nej vhodných pohybových snímačov.

Celý článok

Zoznámte sa s novou možnosťou implementácie elektrického ovládania roliet a závesov vo Vašom dome pomocou ústrední Integra ak nej vhodných pohybových snímačov.

Celý článok

S kamerovými systémami sa v posledných rokoch stretávame na každom kroku. Práve z tohto dôvodu výrobcovia kamier a softvérov hľadajú ďalšie možnosti na inovácie a rozširovanie prídavných funkcií. Jedn

Celý článok

Import údajov znamená nahratie údajov do novej alebo vyresetovanej ústredne. Údaje môžu byť vytvorené v programe DLOADX offline alebo môžete použiť súbor údajov z predchádzajúcej inštalácie.

Celý článok

Možnost využitia na zatvorenie brány pokial je otvorená dlšie ako je nastavený čas, ale ak počas nastaveného času došlo ku jej zatvoreniu aby sme ju neotvorili.

Celý článok

Pre zopnutie výstupu až po dlhom narušení vstupu nastavte nasledovné...

Celý článok

Pre otvorenie dverí cez makro je potrebné nastaviť nasledovné...

Celý článok

V mobilnej aplikácií kliknite na Prehrávanie, ďalej kliknutím na ikonu „+“ nastavte dátum a čas záznamu...

Celý článok

V prípade, že dverná jednotka nevolá do aplikácie DMSS je potrebné skontrolovať nastavenie notifikácií v telefóne, a aj v samotnej aplikácii DMSS.

Celý článok

Ak nastane u domového systému Dahua problém, že pri otvorení zámku vyskočí chybová hláška a zámok sa neotvorí...

Celý článok

Treba ho reštartovať v EDO v časti „zariadenia“-> „reštart zariadenia“, pričom je táto možnosť podmienená tým, že terminál dokáže komunikovať so softvérom. Ak toto nedokáže, na ľavej strane terminálu sa nachádza gumová záslepka s USB portom a dierkou s resetovacím tlačidlom. Na reset postačí do dierky umiestniť tenkú spinku či pero a stlačiť tlačidlo. Žiadny reset parametrov ani údajov ale nenastane.

Celý článok

Vo výstupoch nastavte jeden virtuálny výstup na: Prepínač MONO...

Celý článok

Konfigurácia overená vo verzii ACC 6.10.4.0 Enterprise

Celý článok

Firemná hierarchia sa nastavuje pridelením Hodnotenia k rôznym Užívateľským skupinám.

Celý článok

Pre importovanie/exportovanie z klienta vo Windowse povoľte zobrazenie skrytých súborov...

Celý článok

Pre vyresetovanie hesla ACC servera prosím vypnite...

Celý článok

Inovácia firmvéru znamená výmenu jej interného softvéru alebo firmvéru...

Celý článok

Firmware obsahuje 2 súbory, jeden základný a druhý jazykový balíček...

Celý článok

Pre konfiguráciu IP kamier zn. Dahua odporúčame využívať webový prehliadač Internet Explorer...

Celý článok

NVR záznamové zariadenia sú technické zariadenia, u ktorých sa z času na čas môžu vyskytnúť menšie technické problémy.

Celý článok

NVR záznamové zariadenia sú technické zariadenia, u ktorých sa z času na čas môžu vyskytnúť menšie technické problémy.

Celý článok

NVR záznamové zariadenia sú technické zariadenia, u ktorých sa z času na čas môžu vyskytnúť menšie technické problémy.

Celý článok

V odpojenom stave DIP-y do polohy ON (hore), 1, 3, 5, 7, pripojiť napájanie, nechať 2x dlho zapípať a kontrolér je resetovaný. Potom DIP-y vrátiť a pripojiť napájanie, default IP je 192.168.02.

Celý článok

Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa kamery odpájajú od Dahua NVR nahrávacích zariadení.

Celý článok

NVR záznamové zariadenia sú technické zariadenia, u ktorých sa z času na čas môžu vyskytnúť menšie technické problémy.

Celý článok

NVR záznamové zariadenia sú technické zariadenia, u ktorých sa z času na čas môžu vyskytnúť menšie technické problémy.

Celý článok

NVR záznamové zariadenia sú technické zariadenia, u ktorých sa z času na čas môžu vyskytnúť menšie technické problémy.

Celý článok

Dahua vnútorné jednotky takúto funkciu nepodporujú. Je potrebné použiť jednotky Easydoor alebo Comelit.

Celý článok

Pre vyresetovanie hesla ACC Gateway je potrebné zobraziť skryté súbory...

Celý článok

Inovácia firmvéru ústredne znamená výmenu jej interného softvéru alebo firmvéru. Jeho cieľom je posilniť stabilitu programu, výkon, rozšíriť funkčnosť a odstrániť chyby...

Celý článok

Upgrade firmvéru ústredne znamená výmenu jej interného softvéru alebo firmvéru...

Celý článok

GSM modul, integrovaný na základnej doske ústredne VERSA Plus, umožňuje jednoduché oznamovanie systémových udalostí prostredníctvom mobilného telefónu...

Celý článok

Prihlásenie zariadení je proces pridávania bezdrôtových zariadení do pamäte kontroléra ACU-120/ACU-270...

Celý článok

Hlasový modul, integrovaný na základnej doske ústredne VERSA Plus, umožňuje prehrávanie hlasových správ v telefónnych oznámeniach, ako aj funkciu hlasového ovládania...

Celý článok

GSM modul, integrovaný na základnú dosku ústredne VERSA Plus, umožňuje jednoduché oznamovanie systémových udalostí prostredníctvom mobilného telefónu...

Celý článok