Technické problémy so NVR Dahua - Kamery sa odpájajú od NVR a dôjde ku reštartu zariadenia
FAQ • 07.03.2024

Technické problémy so NVR Dahua - Kamery sa odpájajú od NVR a dôjde ku reštartu zariadenia

Ivan Žiak

Existuje niekoľko príčin, pri ktorých dochádza ku odpájaniu kamier od záznamového zariadenia a dochádza ku následnému reštartu.

  • Prehrievanie

Prehrievanie môže spôsobiť problémy s elektronikou. Uistite sa, že NVR a kamery majú dostatočný vzduchový prietok a nie sú umiestnené na miestach s vysokou teplotou.

  • Preťaženie NVR

Nahrávacie zariadenie môže byť preťažené a preto dôležité je optimalizovať dátový tok a rozlíšenie kamier. V takejto situácií je potrebné skontrolovať maximálne povolené hodnoty dátového toku daného zariadenia.

  • Konflikty IP adries

Uistite sa, že na sieti nie sú žiadne konflikty IP adries, čo by mohlo viesť k problémom spojenia medzi kamerami a nahrávacím zariadením.

  • Nastavenia sieťovej infraštruktúry

Skontrolujte nastavenia sieťovej infraštruktúry ako sú napríklad IP adresy, masky alebo brány. Nesprávne nastavenie môžu viesť k stratám pripojenia.