Problémy s DVR a NVR Dahua
FAQ • 01.11.2014

Problémy s DVR a NVR Dahua

PROBLÉMY S DVR A NVR Dahua


Nedá sa vzdialene pripojiť k NVR

V softvér pre vzdialenú správu je potrebné nastaviť port 37777. Ak sa jedná o vzdialené pripojenie cez internet, je potrebné na routeri, ktorý spája NVR zariadenia s internetom, nastaviť NAT (preklad TCP / IP adries) z verejnej adresy routera s voliteľným portom na vnútornej TCP / IP adresu NVR zariadenia s portom 37777.

Rozdielne parametre v nastavení NVR

V niektorých prípadoch dochádza k nesúladu v nastavení kódovania videa medzi nastavením na NVR a nastavením cez konfiguračné menu PSS či WEB rozhranie. Ak k tomuto prípadu dôjde, nastavte parametre kódovanie videa pomocou konfiguračného menu v PSS či pomocou WEB rozhrania. Tieto dve nastavenia sú totožné a zodpovedajú skutočnosti.

V IE nemožno zobraziť WEB stránky pre NVR a kamery

V tomto prípade zapíšte TCP / IP adresu zariadenia do zoznamu kompatibilného zobrazenia v IE. Pokiaľ bude pri otváraní WEB stránky príslušného zariadenia vyžadovaná inštalácia prvku Dahua Active X, povoľte ju. Nastavenie kompatibilného zobrazenia nastavíte pomocou IE a ponuky "Nástroje / Nastavenia kompatibilného zobrazenia / Pridať tento web".

Kamery sa odpájajú od NVR / DVR a zariadenia sa reštartuje

Zariadenie je v tomto prípade preťažených a je potrebné prispôsobiť dátový tok a rozlíšenie kamier pod únosnú hranicu. V tomto prípade skontrolujte maximálnej povolenej hodnoty dátového toku a rozlíšenie pre daný typ výrobku a tieto hodnoty rešpektujte.

K zariadenia NVR / DVR sa nedá prihlásiť

Užívateľ zadal niekoľkokrát zle užívateľské meno, alebo heslo. Pokiaľ dôjde k prvému zablokovania účtu, je potrebné na jeho odblokovanie počkať 30 min. Každý ďalší zlý pokus o prihlásenie predlžuje čas na odblokovanie účtu.

K zariadenia NVR / DVR sa nedá pripojiť

Užívateľ nemá príslušné oprávnenie, alebo zabudol svoje prihlasovacie meno či heslo. Pokiaľ užívateľ zabudol svoje užívateľské meno a heslo, NVR / DVR zariadenie možno odblokovať inštaláciou nového firmware cez USB rozhranie.

Užívateľ je po stanovenom čase automaticky odhlasovaní z NVR

Pomocou ponuky "Hlavné menu / Nastavenia / Všeobecné" nastavte "Automatické odhlásenie" na "0".

NVR / DVR zariadenie sa automaticky reštartuje

Pomocou ponuky "Hlavné menu / Pokročilý / Auto údržba" zmeňte "Auto-Restart systému" na "Nikdy".

Nové kamery nie je možné pripojiť k zariadeniu NVR / DVR

Inštalujte nový firmware pre kamery, popr. aj pre NVR / DVR.

Nenašli ste riešenie svojho problému so záznamovým zariadením Dahua? Skúste ešte FAQ - kamerové systémy alebo nám napíšte prostredníctvom formulára!

Prejsť na prehľad všetkých CCTV produktov Dahua