Technické problémy so NVR Dahua - Nie je možné pripojenie ku NVR
FAQ • 03.07.2024

Technické problémy so NVR Dahua - Nie je možné pripojenie ku NVR

Ivan Žiak

Pre konfiguráciu vzdialeného pripojenia v softvéri pre vzdialenú správu je nevyhnutné nastaviť port 3777. V prípade vzdialeného pripojenia cez internet je potrebné na routeri spájajúcom NVR s internetom nakonfigurovať NAT (preklad TCP/IP adries) z verejnej adresy routra s voliteľným portom na vnútornú TCP/IP adresu NVR zariadenia s portom 37777. Taktiež vyskúšajte pripojenie prostredníctvom P2P.

Skontrolujte, či má NVR priradenú správnu verejnú IP adresu a správne nastavenia sieťových parametrov umožňujúcich vzdialený prístup.

Nakoniec môžete skontrolovať nastavenie firewallu a antivírusového systému na počítači, z ktorého sa snažíte pripojiť k NVR. Uistite sa, že sú nastavené tak, aby neblokovali komunikáciu s NVR.