Technické problémy so NVR Dahua - Do nahrávacieho zariadenia NVR sa nedá pripojiť
FAQ • 07.03.2024

Technické problémy so NVR Dahua - Do nahrávacieho zariadenia NVR sa nedá pripojiť

Ivan Žiak

Môže nastať niekoľko situácií, prečo nie je možné sa prihlásiť do nahrávacieho zariadenia. Užívateľ buď nemá oprávnenia na pripojenie do nahrávacieho zariadenia alebo má nesprávne prihlasovacie údaje.

Existuje niekoľko riešení ako je možné vyriešiť problém s nesprávnymi prihlasovacími údajmi. U nových nahrávacích zariadení, je možnosť obnovy prihlasovacích údajov pomocou emailovej adresy. Pri neúspešnom prihlásení zadáte záložnú emailovú adresu, na ktorú vám prídu obnovovacie prihlasovacie údaje.

Ak vaše nahrávacie zariadenie neponúka možnosť obnovy prihlasovacích údajov pomocou emailovej adresy, skontrolujte užívateľský návod, či vaše nahrávacie zariadenie obsahuje resetovacie tlačidlo. Po stlačení tohto tlačidla dôjde k resetovaniu zariadenia, po ktorom bude opäť potrebné zadať nové prihlasovacie údaje.

V prípade ak vaše nahrávacie zariadenie neponúka ani jednu možnosť, je nevyhnutné ho zaslať na našu technickú podporu.