Zopnutie výstupu po nastavenom čase ak je narušený vstup (INTEGRA)
FAQ • 17.11.2019

Zopnutie výstupu po nastavenom čase ak je narušený vstup (INTEGRA)

Luboš Bagín

Stáhnout v PDF

 

 

Možnost využitia na zatvorenie brány pokial je otvorená dlšie ako je nastavený čas, ale ak počas nastaveného času došlo ku jej zatvoreniu, aby sme ju neotvorili.

Pre zopnutie výstupu po nastavenom čase ak je narušený vstup, nastavte nasledovné:

Vo výstupoch nastavte virtuálny výstup (č. 9) na Typ výstupu 24. Prepínač MONO, čas cinnosti nastavte na 1 sek., nastavte opačnú polaritu, zvolte vstup, ktorý má byt kontrolovaný (vstup č. 7) a zvolte možnost Aktívny pocas narušenia.

Další virtuálny výstup (č. 10) nastavte na Typ výstupu 14. Narušenie vstupu, čas nastavte taký, po akom chcete aby sa zopol ovládací výstup (náš príklad 5 min.), zvolte vstup, ktorý má byt kontrolovaný (vstup č. 7).

Výstup (náš príklad č. 5), ktorý má ovládat zatvorenie brány nastavte na Typ výstupu 83. Koniec signalizácie výstupov, čas nastavte taký, aký je potrebný impulz, aby sa aktivovalo zatvorenie brány, zvolte výstupy ktoré majú ovládat tento výstup (v našom príklade výstupy č. 9 a 10).