Prečo sa mi odpájajú kamery na NVR Dahua?
FAQ • 21.04.2014

Prečo sa mi odpájajú kamery na NVR Dahua?

Ivan Žiak

Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa kamery odpájajú od Dahua NVR nahrávacích zariadení. Poďme sa pozrieť na najbežnejšie situácie, kedy môže dochádzať k odpájaniu kamier od NVR nahrávacieho zariadenia.

  • Problém s pripojením

Skontrolujte, či sú kamery fyzicky správne pripojené ku nahrávaciemu zariadeniu.

Overte, či sú káble v dobrom stave a či nie sú poškodené.

Skontrolujte, že nebola prekročená maximálna dĺžka vzdialenosti prepojenia medzi kamerou a NVR.

  • Problémy so sieťou

Skontrolujte, či nedošlo ku konfliktu v sieti.

Skontrolujte, či sú parametre siete (IP adresy, brány, masky ai.) správne nastavené.

Zabezpečte, že NVR a kamery sú pripojené k stabilnej sieti.

  • Problémy s napájaním

Zabezpečte, aby kamery mali dostatočný zdroj napájania.

  • Problémy s ONVIF kompatibilitou

Pri používaní protokolu ONVIF skontrolujte, či sú všetky zariadenia v kamerovom systéme ONVIF kompatibilné a či je na nahrávacom zariadení povolený ONVIF protokol.

Skontrolujte možné aktualizácie firmvéru týkajúce sa ONVIF kompatibility.

  • Preťažené NVR

Skontrolujte, či nahrávacie zariadenie neprekročil maximálny počet kamier alebo či nedochádza  k prekročeniu maximálneho dátového toku.