Technické problémy so NVR Dahua - Vo webových prehliadačoch nie je možné zobraziť webové rozhranie pre NVR a kamery.
FAQ • 07.03.2024

Technické problémy so NVR Dahua - Vo webových prehliadačoch nie je možné zobraziť webové rozhranie pre NVR a kamery.

Ivan Žiak

Pri webových prehliadačoch môže nastať situácia, že nie je možné sa dostať do webového rozhrania nahrávacieho zariadenia alebo kamier.

Ak sa vyskytne takýto problém je potrebné u starších zariadení pridať TCP/IP adresu daného zariadenia do zoznamu kompatibilných zariadení vo webovom prehliadači. Ak sa po otvorení webového rozhrania príslušného zariadenia vyžaduje inštalácia prvku Dahua ActiveX, povoľte ju. Nastavenie kompatibilného zariadenia možno nakonfigurovať prostredníctvom nastavenia príslušného webového prehliadača.

V prípade použitia nových kamier vás kamera vyzve aby ste pre potreby jej zobrazenia doinštalovali doplnkový plugin. Po dokončení inštalácie by vám malo byť umožnené otvorenie webového rozhrania daného zariadenia.