Je možné použiť Dahua vnútorné jednotky na volanie medzi sebou bez použitia dvernej jednotky?
FAQ • 19.09.2016

Je možné použiť Dahua vnútorné jednotky na volanie medzi sebou bez použitia dvernej jednotky?

Je možné použit Dahua vnútorné jednotky na volanie medzi sebou bez použitia dvernej jednotky ?

Dahua vnútorné jednotky takúto funkciu nepodporujú. Je potrebné použiť jednotky Easydoor alebo Comelit.