Technické problémy so NVR Dahua - Nové kamery sa do nahrávacieho zariadenia nedajú pripojiť
FAQ • 07.03.2024

Technické problémy so NVR Dahua - Nové kamery sa do nahrávacieho zariadenia nedajú pripojiť

Ivan Žiak

Nové kamery nie je možné do nahrávacieho zariadenia pripojiť z dôvodu, že aktuálny firmvér kamier nie je kompatibilný s firmvérom nahrávacieho zariadenia. V takomto prípade je potrebné aktualizovať firmvér kamier a zároveň aj nahrávacieho zariadenia na najnovšiu verziu.