Prejsť k hlavnému obsahu

Kamerové systémy pre obchodné reťazce

ZADANIE

Kamerové systémy sú v priestoroch predajní využívané už mnoho rokov a pre ich návštevníkov nie sú žiadnym prekvapením. Pritom aj v tomto prípade dochádza k ich zásadnej modernizácií vďaka využívaniu nových technológií. Nie jedenkrát sme stáli pre zadaním zo strany vlastníkov maloobchodných reťazcov, kde bol kladený dôraz nielen na vysokú kvalitu obrazu, ale aj na využitie kvalitného analytického software alebo inteligentných kamier. Vždy išlo o projekty pokrývajúce celú predajnú sieť radovo stovkami IP kamier.

RIEŠENIE

Vďaka našim doterajším skúsenostiam sme boli vždy schopní navrhnúť optimálne riešenie, i keď často išlo o sieť s desiatkami pobočiek. Úspešne sme sa tak podieľali na realizácií niekoľkých projektov, ktoré riešia zabezpečenie celej siete predajní supermarketov. Použité boli špičkové IP kamery Avigilon, Dahua alebo ich vhodné kombinácie. Vysoké požiadavky na maximálne využitie  silných analytických nástrojov boli vo výsledku splnené predovšetkým vďaka nasadeniu software ACC 7 boli vhodne využité taktiež analytické nástroje implementované priamo v kamerách (Avigilon, Dahua). Vo vybraných prípadoch boli nasadené aj nástroje pre presné monitorovanie transakcií na pokladniach alebo tzv. heatmaps, pre vyhodnotenie miest s najväčšou koncentráciou osôb. Samozrejme boli riešené aj odpovedajúce kapacitné dátové úložiská, ich zálohovanie a zabezpečenie.

PRÍNOSY PRE ZÁKAZNÍKA

Získaná spätná väzba po uvedení systému do bežnej prevádzky potvrdila, že sa vďaka masívnemu využitiu analytických nástrojov zásadne zvýšil počet odhalených a vyriešených priestupkov ako na strane zákazníkov, tak na strane zamestnancov. Tím samozrejme došlo ku zníženiu, z toho plynúcej finančnej strate na strane vlastníka / prevádzkovateľa predajnej siete. Nejde zabudnúť ani na určitý preventívny charakter pôsobenia kamerového bodu.