Prejsť k hlavnému obsahu

Komplexná ochrana vonkajšej plochy

ZADANIE

V praxi sa často stretávame s požiadavkou na zabezpečenie rôznych typov vonkajších plôch, pričom použité riešenia sa prirodzene odvíjajú od konkrétnych požiadaviek našich zákazníkov. Výnimkou nebol ani objekt v centre mesta, kde bolo nutné zaistiť stráženie obvodového plotu dĺžky približne 800 metrov vrátane vjazdu do objektu a vrátnice so zázemím pre pracovníkov strážnej služby. Vyvolané poplachy museli byť prenesené aj na pult centrálnej ochrany (PCO) a nesmel chýbať ani vizuálny dohľad.

RIEŠENIE

Vzhľadom ku komplexnosti zadania bolo zvolené riešenie, ktoré vzájomne prepája niekoľko bezpečnostných technológií. Zabezpečenie vonkajšieho perimetra zabezpečuje adresný plotový systém Sorhea GF600Z s bezdrôtovými expandérmi na prenos poplachov z celkom 8 zón priamo do ústredne EZS Satel Integra. Výstupy tejto ústredne sú prepojené s alarmovými vstupmi záznamového zariadenia XVR a vďaka tomu ide v prípade vyvolania poplachu automaticky otočiť PTZ kameru na niektorú z ôsmich definovaných zón plotového systému. Pokiaľ je poplach vyvolaný, odovzdá EZS túto informáciu tiež na PCO.

PTZ IP kamera je umiestnená na stĺpe uprostred areálu a k XVR zariadeniu je pripojená optickým spojom. Obsluha má samozrejme možnosť túto PTZ kameru ovládať a podrobne vizuálne skontrolovať miesto vzniku poplachu.

Zabezpečenie zázemia pre pracovníkov strážnej služby je vyriešené PIR detektorom a magnetickým kontaktom. Vjazd do areálu je strážený duálnym PIR + MW záclonovým detektorom. EZS je možné obsluhovať prostredníctvom klávesnice alebo diaľkovým ovládačom.

PRÍNOSY PRE ZÁKAZNÍKA

Vo výsledku získal zákazník viac-menej automatizovaný bezpečnostný systém, ktorý by bolo možné úplne ovládať aj vzdialene, bez nutnosti prítomnosti strážnej služby. Uvedené riešenie pracuje od chvíle svojho spustenia spoľahlivo a nebolo nutné riešiť žiadne chyby.