Prejsť k hlavnému obsahu

Podpora Zabezpečenie objektov

Hot-line:
+421 32 32 12345
Pracovné dni od 8.00 do 17.00 hod.

Kamerové systémy:
klapka 1
Zabezpečovacie systémy:
klapka 2
Prístupové systémy, domové tel.:
klapka 3
Evakuačný rozhlas a EPS:
klapka 4
PC a klientske stanice, PCVS:
klapka 5
Ostatné:
klapka 6

Ochrana verejného priestoru 21. storočia

ZADANIE

Mestské kamerové dohľadové systémy (MKDS) hrajú dôležitú úlohu pri zaisťovaní bezpečnosti obyvateľov aj návštevníkov miest a obcí. Nezriedka stojí na začiatku rozhodnutie vedenia mesta nahradiť zastaralý a už nevyhovujúci analógový systém efektívnejším a účinnejším IP riešením. Tak tomu bolo aj prípade úspešnej realizácie MKDS pre mesto s približne 20 tisíc obyvateľov s významným podielom tranzitnej dopravy, kde mala byť v priebehu niekoľkých rokov kompletne obnovená a doplnená sieť kamerových bodov kvalitnými analytickými kamerami vrátane tých, ktoré sa zameriavajú výhradne na monitoring dopravy a čítanie EČV. Súčasťou zadania boli aj požiadavky na realizáciu odpovedajúceho zabezpečeného kapacitného úložiska a pracoviska na výkon nepretržitého dohľadu strážnikmi mestskej polície.

RIEŠENIE

Realizácia tohto MKDS bola rozložená do niekoľkých rokov a systém sa prakticky stále rozširuje. IP systémy sú v tomto smere veľmi pružné a ich priebežná modifikácia nebýva problematická. Kamerové body sú často tvorené dvomi alebo tromi analytickými kompaktnými kamerami Avigilon, ktoré sú doplnené PTZ kamerou Dahua. Aktuálne je v prevádzke 21 kamerových bodov s viac ako 60 kamerami.

Práca s uloženými dátami prebieha v prostredí software ACC 7 od kanadskej spoločnosti Avigilon. Prostredníctvom POS licencie sú do tohto software integrované tiež ITC kamery určené na čítanie EČV. Okrem kvalitných obrazových vlastností kamier (vysoké rozlíšenie, farebný obraz počas tmy..) je kľúčová dostupnosť pokročilých analytických funkcií v ACC 7 i v jednotlivých kamerách. Vďaka tomu, je možné "automatizovať" vyhodnotenia niektorých definovaných typov udalostí v reálnom čase alebo efektívne a účinne prehľadávať uložené záznamy.

Kamerové body sú väčšinou pripojené prostredníctvom optickej metropolitnej siete k centrálnym serverom v budove mestskej polície. V prípade nedostupnosti optickej siete bola použitá kombinácia lokálneho záznamu a následného Wi-Fi prípadne LTE pripojenia k velínu. Dohľadové pracovisko bolo vybavené klientským PC  pre zobrazenie obrazu z kamier a šiestimi monitormi určenými na nepretržitú prevádzku s uhlopriečkou 49". Veľká pozornosť je samozrejme venovaná aj ochrane uložených dát a riadeniu prístupu k nim.

PRÍNOSY PRE ZÁKAZNÍKA

Nasadenie vyššie uvedených systémov prinieslo preukázateľné zvýšenie objasnenosti trestných činov na území mesta. V mnohých prípadoch bola vďaka kvalitným záznamom z MKDS a úzkej spolupráci s políciou odhalená aj rozsiahla trestná činnosť prebiehajúca v rámci celej Českej republiky.

Veľmi dôležitá je tiež pozitívna spätná väzba od koncových užívateľov – strážnikov mestskej polície, ktorí so systémami pracujú denno-denne.

Zaujímavosťou je aj to, že niektoré kamery boli pridané na základe podnetov od samotných občanov mesta.

 

Navrhneme riešenie aj pre vašu situáciu