Novinky • 20.06.2024

Pokročilá videonalýza v skratke alebo ERBU AI Bridge (AIB)

Hoci sú súčasné IP kamery často vybavené celým radom videoanalytických funkcií, môže sa v praxi ľahko stať, že práve tou funkciou, ktorú používateľ na svoje účely potrebuje, jeho kamera nedisponuje. V prípade menej štandardných typov analýz je pravdepodobnosť tohto scenára ešte vyššia a hraničná takmer s istotou.

 My vám prinášame riešenie v podobe dvojice ERBU AI Bridge boxov, ktoré v závislosti od typu a konkrétnej konfigurácie systému umožňujú vykonávať pokročilú a presnú videoanalýzu pre 4 alebo 8 (s obmedzením niektorých typov analýz až 16) kanálov pri kamerách s rozlíšením až 4K pri 30 fps . Dôležité je mať na pamäti aj to, že aj keď je výkon zariadenia dostatočne dimenzovaný, nie je nekonečný. Rôzne typy analýz majú rôznu výpočtovú náročnosť a významnú úlohu zohráva v tomto prípade aj rozlíšenie kamery, ktorej obraz je pre potreby analýzy dekódovaný.

 

ERBU AI Bridge boxy k dispozícii v dvoch variantoch: 

 

Zariadenia využívajú RTSP stream z kamier a AIB box podľa daného nastavenia zapíše do obrazu z kamery požadované informácie, pričom o analytickú zložku sa starajú pokročilé algoritmy umelej inteligencie. Čo sa týka analytických funkcií, je k dispozícii obsiahly balík základných funkcií, ktorý je možné prostredníctvom dodatočných licencií rozšíriť o ďalšie špecializované funkcie.

 

Za zmienku stoja takiež široké možnosti integrácie. Okrem možnosti pracovať s AIB boxom prostredníctvom webového rozhrania, je tu možnosť prepojenia s VMS Avigilon, prípadne je možné udalosti spravovať priamo v softvéri ACC. Pre množstvo riešení bude určite zaujímavá aj možnosť prepojenia AIB boxu so zabezpečovacou ústredňou Satel Integra.

AIB boxy sú vybavené alarmovými vstupmi a výstupmi. Napájané sú z adaptéra, ktorý je súčasťou balenia. Boxy je možné zavesiť na stenu alebo ich umiestniť na vodorovnú plochu. Zariadenia sú ONVIF kompatibilné a majú bezpečnostnú certifikáciu NDAA.

 

Základné analytické funkcie:

 

 • Basic Attributes (Color of Clothes) / Údaje o farbe oblečenia.

 • Queue Management / Meranie rýchlosti obsluhy.

 • Basic Heatmap / Tepelná mapa.

 • Intrusion Detection / Základná detekcia vniknutia do vymedzenej oblasti. Licenciami je možné funkčnosť rozšíriť a presne detekovať vybrané druhy dopravných prostriedkov (R-L-VTD EVO) vrátane vysokozdvižného vozíka (R-L-FD ELITE).

 • Loitering Detection / Detekcia zotrvania osoby alebo dopravného prostriedku vo vymedzenej zóne po dobu dlhšiu, než je stanovený čas. Licenciami je možné funkčnosť rozšíriť a presne detekovať vybrané druhy dopravných prostriedkov (R-L-VTD EVO) vrátane vysokozdvižného vozíka (R-L-FD ELITE).

 • People Counting / Počítanie osôb v jednom alebo v oboch smeroch.

 • Vehicle Counting / Počítanie vozidiel v jednom alebo v oboch smeroch.

 • Virtual Fence / Detekcia prekročenia nastavenej virtuálnej línie. Licenciami je možné funkčnosť rozšíriť a presne detekovať vybrané druhy dopravných prostriedkov (R-L-VTD EVO) vrátane vysokozdvižného vozíka (R-L-FD ELITE).

 • Stay & Go (Enter & Exit) / Detekcia objektov, ktoré narušia definovanú zónu a opustia ju skôr/neskôr než v nastavenom čase. Licenciami je možné funkčnosť rozšíriť a presne detekovať vybrané druhy dopravných prostriedkov (R-L-VTD EVO) vrátane vysokozdvižného vozíka (R-L-FD ELITE).
 • Occupancy Counting / Monitoring obsadenosti sledovaného priestoru osobami, napr. budovy.
 • Combined Counter Trigger (Counting Apps include this app) / Možnosť kombinovať pravidlá vrátane nastavenia logických podmienok a časových intervalov.

 • Dynamic Privacy Masking / Dynamické maskovanie osôb. Je možné zrušiť v prípade vyvolania poplac

 • Stopping Detection / Detekcia zastavenia objektu. Licenciami je možné funkčnosť rozšíriť a presne detekovať vybrané druhy dopravných prostriedkov (R-L-VTD EVO) vrátane vysokozdvižného vozíka (R-L-FD ELITE).

 • Multi zone Counting / Monitoring obsadenosti viacerých zón v reálnom čase.
 • Occupancy Car Counting/Monitoring obsadenosti parkoviska.

 

 

Voliteľné analýzy, ktoré nájdete v našom katalógu, a pri ktorých sme už otestovali ich funkčnosť a spoľahlivosť:

 

 • Forklift Detection / Detekcia vysokozdvižných vozíkov / Erbu R-L-FD ELITE
 • Forklift No Helmet Detection / Detekcia ochranných pracovných prostriedkov na vysokozdvižnom vozíku / Erbu R-L-FNHD ELITE
 • Staff Exclusion Counting / Vylúčenie zamestnancov z počítania ľudí / Erbu R-L-SEC ELITE
 • Safety Helmet/Safety Jacket Detection / Ochranné pracovné prostriedky / Erbu R-L-SHSJD ELITE
 • Advanced Heat Map / Pokročilá Heat mapa / Erbu R-L-AHM ELITE

 • Vehicle Type Detection / Detekcia vozidiel podľa typu / Erbu R-L-VTD EVO

 • Thermal Intrusion Detection / Počítanie vozidiel podľa typu / Erbu R-L-TID EVO
 • Vehicle Type Counting / Počítanie vozidiel podľa typu / Erbu R-L-VTC EVO

 • Fire & Smoke Detection / Detekcia dymu alebo ohňa / Erbu R-L-FSD EVO

 • Animal Detection / Detekcia zvierat / Erbu R-L-AD EVO

 • Fallen Person Detection / Detekcia pádu osoby / Erbu R-L-FPD EVO

 • Hand and Foot Intrusion / Vniknutie rukami a nohami / Erbu R-L-HFI EVO

 

Ďalšie voliteľné analýzy, ktoré sú dostupné pre AIB boxy:

 

 • Crowd Detection / Detekcia skupiny osôb nad stanovený limit
 • Advanced Visitor Analysis / Rozpoznávanie osôb podľa pohlavia
 • Intentional Body Gaze Detector / Sledovanie pohybu tela, kontrola pohybu osôb
 • Imminent Threat / Detekcia ohrozenia prostredníctvom technológie rozoznávajúcej správanie osôb a pochopenie scény. AI aplikácia napríklad detekuje ruky zdvihnuté nad hlavu pri prepadnutí.

 • Fisheye Camera Support / Podpora pre kamery s objektívom rybie oko
 • Advanced Attribute / Údaje o farbe a type oblečenia, pokrývke hlavy, pohlaví, taške, zvierati

 • Illegal Dumping / Detekcia opustených/odložených objektov

 • Aggresssive Detection / Aplikácia identifikuje násilie medzi osobami (napadnutie, súboj)
 • Human Prolonged Stay / Detekcia osôb, ktoré sa v nastavenej oblasti zdržujú dlhšiu dobu
 • Výhodný balík licencií EVO / Obsahuje balík licencie pre 8 kanálov