Novinky • 10.09.2020

Prístupový terminál s meraním teploty