Virtuálna recepčná

Ďalšie prevedenie z radov našich Kioskov. Kiosk v takomto prevedení nahrádza klasickú úlohu recepčnej v rôznych druhoch prevádzok. Klient na dotykovom displeji zadá svoju požiadavku, s ktorou prichádza a Kiosk Virtuálna recepčná mu poskytne ďalšie informácie, vydá prístupovú kartu alebo QR kód, prípadne ho môže spojiť prostredníctvom SIP alebo video hovoru s požadovanou osobou. Táto osoba mu následne prostredníctvom tónovej voľby vie povoliť alebo zakázať ďalší úkon v systéme, prípadne ho vyzvať na ďalšie úkony ako scan občianskeho preukazu a podobne.

Čo všetko naše riešenie ponúka

 • Samoobslužná registrácia prichádzajúcich hostí vrátane automatizovaného načítania dokladu totožnosti.
 • Registrácia pozvánok s už vystaveným QR kódom.
 • Prístupový systém pre ovládanie prístupových dverí, unikátne QR kódy alebo RFID karty vydané kioskom.
 • Intuitívne ovládanie prostredníctvom dotykového displeja.
 • Možnosť vytvárania funkčných tlačidiel podľa potrieb klienta.
 • Užívateľské rozhranie môže umožňovať komunikáciu vo viacerých jazykových mutáciách.
 • Nechýbajú široké možnosti personalizácie podľa požiadaviek zákazníka.
 • Stálu technickú podporu v nepretržitom režime 24/7 na základe SLA zmluvy.
 • Vytváranie reportov a štatistík.
 • Rozhranie API pre sprostredkovanie komunikácie a odosielania údajov s ďalšími aplikáciami.

Technická podpora 24/7 support

K uvedenému systému je možnosť pre koncového zákazníka alebo inštalačnú firmu si zaplatiť support, prostredníctvom ktorého je mu poskytnutá technická podpora systému v nepretržitom režime 24/7 na základe SLA zmluvy. Služba poskytuje asistenciu a diagnostiku klientovi v prípade náhlych problémov na inštalácií formou vzdialeného prístupu technického pracovníka spoločnosti TSS Group, a. s. Minimálna dĺžka zmluvy je 6 mesiacov.

Ďalšie možnosti

 • Intuitívne ovládanie prostredníctvom dotykového displeja.
 • Samoobslužná registrácia klientov vrátane automatizovaného načítania dokladov.
 • Okamžitá tlač potvrdení a dokladov.
 • Prístupový systém pre ovládanie dverí a brán využíva unikátne QR kódy alebo RFID karty vydané kioskom.
 • Užívateľské rozhranie môže umožňovať komunikáciu vo viacerých jazykových mutáciách.
 • Nechýbajú široké možnosti personalizácie podľa požiadaviek zákazníka.
 • Rovnako ponúka naše riešenie široké možnosti modulácie (platobný terminál, SIP hovor, video hovor, tlačiareň, ID skener, QR/RFID čítačka, tlač QR lístkov, výdaj RFID kariet, meranie teploty a pod.).

 

Pokiaľ vás vyššie uvedené riešenie zaujalo, môžete nás kontaktovať
prostredníctvom e-mailu: riesenia@tssgroup.sk.

0 produktov