Príslušenstvo k adresovateľným ústredniam

19 produktov

Morley 797-090 kit na rozšírenie baterkového poľa

Kit na rozšírenie baterkového poľa pre ústredne DXc1 a DXc2. Skladá sa z kovového predlžovacieho puzdra s integrovaným ...

797-090

Morley 04390-92 podlahový držiak magnetu

Podlahový držiak magnetu na dvere, ktorý umožňuje upevnenie magnetického držiaka dverí 04390-31 a 04390-41 v pravom uhle k podlahe.

04390-92

Morley 795-120 držiak do racku pre DXc2 a DXc4

Držiak určený pre montáž do 19" racku, ktorý je navrhnutý pre adresovateľný ovládací panel Morley DXc2 a DXc4.

795-120

Morley 795-119 držiak do racku pre DXc1

Držiak určený pre montáž do 19" racku, ktorý je navrhnutý pre adresovateľný ovládací panel Morley DXc1.

795-119

Morley 709-701-001 vzdialené zobrazovacie tablo

Vzdialené pasívne zobrazovacie tablo, rozhranie RS-485, prehľadný LCD, doplnkové zobrazenie LED, napájanie a komunikácia ...

709-701-001

Morley 784871 komunikačná karta

Komunikačná karta pre FAT3000-HW.CZ / FAT4000-HW.CZ, s rozhraním RS-422 / RS-485, s galvanickým oddelením, prevádzkové napätie 3,3 V DC, odber prúdu 35 mA, ...

784871

Morley 795-099 modul sieťovej karty

Spojovacia karta slúžiaci na zabezpečenie komunikácie medzi ústredňami DXC.

795-099

Morley FBF2003.CZ obslužné pole požiarnej ochrany

Obslužné pole požiarnej ochrany, zariadenie pre ovládanie systému DXc1 a DXc2 EPS Morley, 7x LED optická indikácia ...

FBF2003.CZ

Morley 709-601-001 vzdialené ovládacie tablo

Vzdialené aktívne ovládacie tablo, rozhranie RS-485, prehľadný LCD, doplnkové zobrazenie LED, napájanie a komunikácia sú ...

709-601-001

Morley Kniha EPS SK

Kniha elektronickej požiarnej signalizácie určená pre zápis prevádzkových hlásení a pravidelných kontrol. Kniha je v českom jazyku.

Kniha EPS SK

Morley FAT4000-HW.CZ požiarny panel s displejom

Požiarny panel s grafickým displejom o 6 x 20 znakoch a mechanickými tlačidlami. Zariadenie komunikuje s ústredňou ...

FAT4000-HW.CZ

Morley POL-200-TS diagnostický nástroj

Príručná pomôcka k realizácii inteligentnej diagnostiky okruhu, ktorá pomáha pri inštalácii, uvedení ...

POL-200-TS

Morley 020-891 programovací kábel

Programovací kábel určený pre ústredne DXC. Sada obsahuje prevodník, 1,5 dlhý USB kábel a CD s ovládačom.

020-891

SeTec KTPO kľúčový trezor požiarnej ochrany

Kľúčový trezor požiarnej ochrany pre monitorované uloženie kľúčov od objektu pre zásah, možnosť uloženia 3 kľúčov, ...

KTPO

Morley 795-118 prístupový kľúč do ústredne DXc

Voliteľná sada prepínacieho zámku s kľúčom pre predné dvierka panelu, ...

795-118

Morley 795-122 rozširujúcí I/O karta

Karta s portom RS232 zaisťuje externé pripojenie periférií s proprietárnym protokolom na ovládanie externých ...

795-122

Morley 795-132 rozširujúcí I/O karta

Systémová vstupno výstupná karta spĺňajúce normy VdS je rozhranie, ktoré zabezpečia komunikáciu panelu DXC s ...

795-132

Morley 795-124 LED indikačný panel poplachov

Indikačný panel poplachov. Panel obsahuje 80 zón a inštaluje sa do ústrední DXC. ...

795-124

Morley 795-102 LED indikačný panel poplachov

Indikačný panel poplachov. Panel obsahuje 40 zón a inštaluje sa do ústrední DXC. ...

795-102