Akustické meranie

Akustické meranie, čiže meranie zrozumiteľnosti, možno realizovať len s pomocou špeciálnych zariadení. Výstupom takéhoto merania je protokol, ktorý preukazuje, ako kvalitne je celý systém nastavený. SM50 si nemusíte kupovať, možno ho u nás aj zapožičať a realizovať samostatné meranie.

1 produkt

Simple SM50 merač zrozumiteľnosti reči STIPA

Zariadenie pre meranie zrozumiteľnosti reči STIPA podľa normy EN 60268-16. Obsluhu uľahčuje farebný dotykový ...

Na objednávku
SM50