SOFTPLUS Logistic

Riešenie KIOSK-u v tomto prevedení je určené predovšetkým pre logistické centrá. Šofér nákladného vozidla sa na našom zariadení zaregistruje, naskenuje všetky potrebné doklady, uvedie meno, EČV prípadne ďaľšie potrebné údaje. Následné je šofér vyzvaní aby zvolil z možností, ktoré mu systém poskytuje a vybral tak za akým účelom prichádza. Systém následne pridelí bránu určenú na nakládku alebo vykládku a keď je tento úkon pripravený na realizáciu šofér je vyzvaný prostredníctvom automatického emailu alebo SMS vyzvaný na dostavenie sa k určenej bráne.

Čo všetko naše riešenie ponúka

 • samoobslužná registrácia šoférov nákladných automobilov vrátane automatizovaného načítania dokladu totožnosti, prípadne ďalších dokladov
 • intuitívne ovládanie prostredníctvom dotykového displeja
 • plná automatizácia procesu až po nakládku/vykládku tovaru
 • užívateľské rozhranie môže umožňovať komunikáciu vo viacerých jazykových mutáciách
 • nechýbajú široké možnosti personalizácie podľa požiadaviek
 • Stálu technickú podporu v režime 24/7 na základe SLA zmluvy
 • vytváranie reportov a štatistík
 • Rozhranie API pre sprostredkovanie komunikácie a odosielania údajov s ďaľšími aplikáciami
 • Webové rozhranie pre jednoduchú správu dát, pravidiel a nastavení logistického centra

Ako to funguje?

 • Registrovanie šoféra na kiosku.

 • Nascanovanie dokladu totožnosti, vodičského oprávnenia, prípadne iných dokladov.

 • Uvedenie mena šoféra, EČV vozidla, prípadne ďalších potrebných iniciálov.

 • Systém je možné prepojiť so systémom čítania EČV – LPR Dahua, uvedená EČV je následne automaticky rozpoznaná a samochodne otvorí rampu/bránu.

 • Šofér si zvolí za akým účelom prichádza z predvolených možností, ktoré mu ponúkne systém.

 • Pridelenie brány na nakládku alebo vykládku.

 • Systém vyzve šoféra prostredníctvom SMS alebo Emailu, že je ním zvolený úkon pripravený.

 • Realizácia vykládky alebo nakládky a následný odjazd šoféra.

Technická podpora 24/7 TSS support

TSS support je technická podpora systému TSS Kiosk (Vyvolávací systém, logistický systém) v režime 24/7 pre koncového zákazníka alebo inštalačnú firmu na základe SLA zmluvy. Podpora je vykonávaná technikom spoločnosti TSS Group na diaľku. Služba nenahrádza plnohodnotné zaškolenie montážnej spoločnosti, iba poskytuje asistenciu koncovému zákazníkovi a diagnostiku systému v prípade náhlych problémov na jeho inštalácií prostredníctvom vzdialeného prístupu. Minimálna dĺžka zmluvy je 6 mesiacov.

Ďaľšie možnosti

 • intuitívne ovládanie prostredníctvom dotykového displeja
 • samoobslužná registrácia klientov vrátane automatizovaného načítania dokladov
 • okamžitá tlač potvrdení a dokladov
 • prístupový systém pre ovládanie dverí a brán využíva unikátne QR kódy alebo RFID karty vydané kioskom
 • užívateľské rozhranie môže umožňovať komunikáciu vo viacerých jazykových mutáciách
 • nechýbajú široké možnosti personalizácie podľa požiadaviek zákazníka
 • rovnako ponúka naše riešenie široké možnosti modulácie (platobný terminal, sip hovor, video hovor, tlačiareň, ID skener, QR/RFID čítačka, tlač QR lístkov, výdaj RFID kariet, meranie teploty a pod.

 

Pokiaľ vás vyššie uvedené riešenie zaujalo, môžete nás

kontaktovať prostredníctvom e-mailu: riesenia@tssgroup.sk

0 produktov