Hromadné meranie telesnej teploty na štadiónoch
Zaujímavosti • 10.09.2020

Hromadné meranie telesnej teploty na štadiónoch

Ivan Žiak

Už niekoľko mesiacov sa celý svet stretáva so šírením nového typu koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Takmer zo dňa na deň vstúpili do našich životov rôzne obmedzenia, ktoré majú za cieľ znížiť riziko ďalšieho šírenia ochorenia a upokojiť celú situáciu. Vzhľadom k priebežnému uvoľnovaniu nastavených opatrení je na mieste stále túto situáciu nepodceňovať.

Za mimoriadne rizikové sa naďalej považujú hromadné akcie s veľkou účasťou osôb sústredených na relatívne malom priestore. Môže ísť o futbalové alebo hokejové zápasy, koncerty, festivaly, predstavenia, atď. V takomto prípade potom prichádzajú na rad rôzne preventívne opatrenia, ktoré majú za cieľ obmedziť šírenie ochorenia medzi prítomnými ľuďmi. Jedným z nich je aj meranie telesnej teploty.

Na tieto účely ponúkame systém s názvom HBTMS (Human Body Temperature Measurement Solution = riešenie na meranie teploty ľudského tela), ktorý bol vyvinutý presne na tento spôsob využitia a je vhodný na použitie nielen pri vstupoch na štadióny alebo do športových hál.

 

 

Na spoľahlivé fungovanie HBTMS systému je nevyhnutné jeho vhodné umiestnenie vo vstupných priestoroch. Po prvé, nesmie dochádzať k ovplyvňovaniu merania "prievanom" a po druhé, nesmie byť teplota tela ovplyvnená vonkajšími podmienkami (koža musí byť aklimatizovaná). Inštalované kamery sú potom prostredníctvom UTP kábla pripojené k inteligentnému / analytickému záznamovému zariadeniu IVSS, ktoré naviac dokáže určiť aj to, či má človek v zábere nasadené ochranné rúško. IVSS zariadenie môže byť umiestnené v kanceláriíí ochranky a ide naň pripojiť klientský PC, na ktorom vidia zamestnanci ochranky aktuálne merania zo zvolenej kamery.

Pokiaľ kamera zaznamená osobu so zvýšenou teplotou alebo bez nasadeného rúška, automaticky spustí poplach a odošle túto informáciu do IVSS. Vďaka tomu, tak osobu identifikujú pracovníci bezpečnostnej služby a môžu pohotovo zareagovať priamo na mieste. Nechýba ani možnosť automaticky prehrať zvolený zvuk (hlásenie) alebo spustiť LED sveteľnú signalizáciu, ktorá je umiestnená v prednej časti kamery.

Uzavretý štadión (napr. hokejový štadión)

V prípade uzavretých športovísk/štadiónov ide o priaznivejší variant z hľadiska aplikácie HBTMS setu. Návštevníci vchádzajú do budovy niekoľkými schodmi, ktoré môžu byť osadené jednotlivými setmi, vďaka čomu každý prichádzajúci návštevník absolvuje meranie telesnej teploty. Systém je naviac umiestnený vo vnútornom prostredí s vhodnými podmienkami pre dosiahnutie maximálnej presnosti a efektivity merania. Preventívny efekt merania je tak veľmi významný.

Otvorený štadión (napríklad futbalový štadión)

Vzhľadom nato, že ide o neporovnateľne viac otvorené priestory alebo priestranstvá, môže byť zabezpečenie vhodných podmienok na meranie náročnejšie. Aby bola požadovaná presnosť a spoľahlivosť HBTMS dosiahnutá, je nutné nájsť miesto ideálne s bezvetrím a bez priameho slnečného žiarenia. Samozrejme, najvhodnejšie je umiestniť HBTMS set do miestnosti, v ktorej ide lepšie dosiahnuť vhodných podmienok. Pokiaľ to ale možné nie je, ide takúto miestnosť nahradiť dostatočne dimenzovaných stanom.