Návštevnícky systém

Softvér pod názvom Visitor je ďalším riešením z dielne TSS, ktorý je určený pre správu návštev tam kde je nutné zachovať aj rolu vrátnika/operátora systému, ktorý následne v systéme zadáva ďalšie úkony na ktoré je návšteva vyzvaná. Tieto úkony môžu súvisieť predovšetkým s nakládkou alebo vykládkou tovaru, prípadne tam, kde prebiehajú ďalšie úkony spojené s parkovacou plochou navštíveného. Časť úkonov ako načítanie dokladov alebo QR kódov môže byť zautomatizovaná prostredníctvom stĺpiku rampy a ďalšia časť úkonov je nutná za asistencie operátora systému, ktorý vpisuje do systému potrebné údaje a povoľuje vstup návštevy.

Čo všetko naše riešenie ponúka

 • Administrácia prichádzajúcich návštev.
 • Čiastočná automatizácia procesu, prostredníctvom skenovania dokladov alebo QR kódov
 • Možnosť pripojenia podpisového tabletu.
 • Pridelenie parkovacieho miesta operátorom, prípadne výzva na ďalšie úkony.
 • Jednoduché a prehľadné grafické zobrazenie systému.
 • Možnosť vytvárania exportu a štatistík.
 • Prehľadná práca so zozbieranými dátami a históriou.
 • Nechýbajú široké možnosti personalizácie podľa požiadaviek zákazníka.
 • Stálu technickú podporu v režime 24/7 na základe SLA zmluvy.
 • Vytváranie reportov a štatistík.
 • Rozhranie API pre sprostredkovanie komunikácie a odosielania údajov s ďalšími aplikáciami.
 • Webové rozhranie aplikácie kompatibilné aj pre mobilné zariadenia.

Ako to funguje?

 • Návštevník príde do budovy/k rampe.

 • Následne je upozornený pracovník obsluhy.

 • Návštevník sa buď zaregistruje naskenovaním dokladu (čítanie MRZ zóny) alebo ho obsluha vyberie zo zoznamu návštevníkov, ak už bol na návšteve u klienta.

 • Pracovník obsluhy vykoná úkony, ktoré sú potrebné, zapíše potrebné údaje do systému.

 • Môže návštevníka vyzvať na naskenovanie dokladov, prípadne iný úkon.

 • Na podpisovom tablete pripojenom k systému vykoná návštevník overenie zapísaných údajov a svojim podpisom potvrdí ich správnosť.

 • Klientovi je umožnený vstup a vykonanie úkonu za ktorým prišiel.

Technická podpora 24/7 support

K uvedenému systému je možnosť pre koncového zákazníka alebo inštalačnú firmu si zaplatiť support, prostredníctvom ktorého je mu poskytnutá technická podpora systému v nepretržitom režime 24/7 na základe SLA zmluvy. Služba poskytuje asistenciu a diagnostiku klientovi v prípade náhlych problémov na inštalácii formou vzdialeného prístupu technického pracovníka spoločnosti TSS Group, a. s. Minimálna dĺžka zmluvy je 6 mesiacov.

Viac o riešení

TSS Visitor je návštevnícky modul, integračný softvér Softplus, slúžiaci zákazníkovi k správe návštev. Umožňuje klientovi základné spracovanie návštev, ktoré k nemu prichádzajú. Pre inštaláciu je nutné použiť na inštalácií u zákazníka DCO server. Systém podporuje čítačky občianskych preukazov alebo iných identifikačných dokladov: DCO Clever Keyboard alebo MRZ Reader. MRZ zóna je umiestnená na spodnej polovici zadnej strany občianskeho preukazu, prípadne na cestovnom doklade a vodičskom oprávnení, ktorú vie softvér rozpoznať, prečítať a previesť do textovej formy s ktorou ďalej pracuje. HTML5 responzívny dizajn slúži pre zobrazenie aj na mobilných telefónoch a tabletoch. Softvér je založený na klient-server architecture, umožňujúcej jeho jednoduché zobrazenie na akomkoľvek zariadení. TSS Visitor umožňuje export návštev do PDF, prípadne iných formátov, vytváranie reportov a štatistík a takisto správu viacerých vrátnic a vchodov integrovaných v systéme.

 

Pokiaľ vás vyššie uvedené riešenie zaujalo, môžete nás kontaktovať
prostredníctvom e-mailu: riesenia@tssgroup.sk.

0 produktov