Detektory plynu do výbušného prostredia

11 produktov

SD3 STS3REL Reléový modul pre detektory SDx

Reléový modul STS3REL pre detektory radu SDX. Zariadenie možno zabudovať priamo do detektora pre externú signalizáciu stavov.

Na objednávku
STS3REL

SD3 SD2247AM Detektor amoniaku (NH3), výbušné EX prostredie

SD2247AM je konvenčná detektor amoniaku určený do výbušného ...

Na objednávku
SD2247AM

SD3 SD2245O2 Detektor kyslíka (O2), výbušné EX prostredie

SD2245O2 je konvenčná detektor kyslíka určený do ...

Na objednávku
SD2245O2

SD3 SD2246AM Detektor amoniaku (NH3), výbušné EX prostredie

SD2246AM je konvenčná detektor amoniaku určený do výbušného ...

Na objednávku
SD2246AM

SD3 SD2244AM Detektor amoniaku (NH3), výbušné EX prostredie

SD2244AM je konvenčná detektor amoniaku určený do výbušného ...

Na objednávku
SD2244AM

SD3 SD2243H2 Detektor vodíka (H2), výbušné EX prostredie

SD2243H2 je konvenčná detektor vodíka určený do výbušného prostredia s ...

Na objednávku
SD2243H2

SD3 SD2243GP Detektor LPG/propán-butánu (C3H8 - C4H10), výbušné EX prostredie

SD2243GP je konvenčná detektor LPG / propán-butánu ...

Na objednávku
SD2243GP

SD3 SD2243PR Detektor propánu (C3H8), výbušné EX prostredie

SD2243PR je konvenčná detektor propánu určený do ...

Na objednávku
SD2243PR

SD3 SD2243BU Detektor butánu (C4H10), výbušné EX prostredie

SD2243BU je konvenčná detektor butánu určený do ...

Na objednávku
SD2243BU

SD3 SD2243VB Detektor benzínových pár, výbušné EX prostredie

SD2243VB je konvenčná detektor benzínových pár určený do ...

Na objednávku
SD2243VB

SD3 SD2243ME Detektor metánu (CH4), výbušné EX prostredie

SD2243ME je konvenčná detektor metánu určený do ...

Na objednávku
SD2243ME