Detekcia plynu

Detekciu plynu je možné realizovať na ústredni ALPHA i HEPHAIS. V ponuke sú teda ako konvenčné detektory plynu, adresné detektory plynu, tak aj detektory plynu do výbušného prostredia. V príslušenstve sú testovacie náplne, reléový modul, kalibračné klávesnice alebo diaľkové ovládanie pre hlásiče a detektory.

34 produktov

SD3 ZMCAP Kalibračný adaptér pre testovaciu náplň

Kalibračný adaptér pre testovaciu náplň

Na objednávku
ZMCAP

SD3 P7150V Testovacia sada pre detektory plynu

Testovacia sada pre detektory plynu (ventil pre pripojenie náplne/adaptér)

Na objednávku
P7150V

SD3 HYGAS Testovacia náplň vodík (H2)

Testovacia náplň vodík (H2), 48%, 12 litrov

Na objednávku
HYGAS

SD3 LPGGAS Testovacia náplň LPG/propán-bután (C3H8 - C4H10)

Testovacia náplň LPG / propán-bután (C3H8 - C4H10), 40%, 12 litrov

Na objednávku
LPGGAS

SD3 VPGAS Testovacia náplň, benzínové pary

Testovacia náplň, benzínové pary, 40%, 12 litrov

Na objednávku
VPGAS

SD3 COGAS Testovacia náplň, oxid uhoľnatý (CO)

Testovacia náplň, oxid uhoľnatý (CO), 250 ppm, 12 litrov

Na objednávku
COGAS

SD3 MEGAS Testovacia náplň, metán (CH4)

Testovacia náplň, metán (CH4), 40%, 12 litrov

Na objednávku
MEGAS

SD3 STS3REL Reléový modul pre detektory SDx

Reléový modul STS3REL pre detektory radu SDX. Zariadenie možno zabudovať priamo do detektora pre externú signalizáciu stavov.

Na objednávku
STS3REL

SD3 SD2247AM Detektor amoniaku (NH3), výbušné EX prostredie

SD2247AM je konvenčná detektor amoniaku určený do výbušného ...

Na objednávku
SD2247AM

SD3 SD2245O2 Detektor kyslíka (O2), výbušné EX prostredie

SD2245O2 je konvenčná detektor kyslíka určený do ...

Na objednávku
SD2245O2

SD3 SD2246AM Detektor amoniaku (NH3), výbušné EX prostredie

SD2246AM je konvenčná detektor amoniaku určený do výbušného ...

Na objednávku
SD2246AM

SD3 SD2244AM Detektor amoniaku (NH3), výbušné EX prostredie

SD2244AM je konvenčná detektor amoniaku určený do výbušného ...

Na objednávku
SD2244AM

SD3 SD2243H2 Detektor vodíka (H2), výbušné EX prostredie

SD2243H2 je konvenčná detektor vodíka určený do výbušného prostredia s ...

Na objednávku
SD2243H2

SD3 SD2243GP Detektor LPG/propán-butánu (C3H8 - C4H10), výbušné EX prostredie

SD2243GP je konvenčná detektor LPG / propán-butánu ...

Na objednávku
SD2243GP

SD3 SD2243PR Detektor propánu (C3H8), výbušné EX prostredie

SD2243PR je konvenčná detektor propánu určený do ...

Na objednávku
SD2243PR

SD3 SD2243BU Detektor butánu (C4H10), výbušné EX prostredie

SD2243BU je konvenčná detektor butánu určený do ...

Na objednávku
SD2243BU

SD3 SD2243VB Detektor benzínových pár, výbušné EX prostredie

SD2243VB je konvenčná detektor benzínových pár určený do ...

Na objednávku
SD2243VB

SD3 SD2243ME Detektor metánu (CH4), výbušné EX prostredie

SD2243ME je konvenčná detektor metánu určený do ...

Na objednávku
SD2243ME

SD3 GD113A Detektor oxidu uhoľnatého (CO), adresovateľný

GD113A je adresný detektor oxidu uhoľnatého s programovateľným časom alarmu aj citlivosti. ...

Na objednávku
GD113A

SD3 GD106A Detektor propánu (C3H8), adresovateľný

GD106A je adresný detektor propánu s programovateľným časom alarmu aj citlivosti. Zariadenie je ...

Na objednávku
GD106A