Softvér

Programy určené pre produkty SATEL sú doplnením ponuky zariadení určených pre poplachové zabezpečovacie a tiesňové systémy, kontroly vstupu a prenosu informácií. Programy značne uľahčujú každodennú prácu inštalačných technikov a administrátorov systémov SATEL. Umožňujú jednoducho nastavovať zariadenie, diagnostikovať systém a archivovať najdôležitejšie dáta.

14 produktov

Satel CR Soft program pre konfiguráciu

Softvér na programovanie zariadení pre kontrolu prístupu s čítačkami MIFARE.

Na objednávku
CR Soft

Satel PERFECTA SOFT konfiguračný softvér ústrední PERFECTA

Softvér na konfiguráciu ústrední PERFECTA, činnosť v prostredí Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / ...

Na objednávku
PERFECTA SOFT

Satel GX SOFT program pre konfiguráciu modulov GSM-X a GPRS-A

Program umožňujúci programovanie modulov GSM-X a GPRS-A pomocou počítača.

Na objednávku
GX SOFT

Satel GUARDX sofware kontroly a administrácie ústrední INTEGRA

Softvér kontroly a administrácie ústrední série INTEGRA, činnosť v prostredí Windows 98 / ME / ...

Na objednávku
GUARDX

Satel CONFX konfigurátor hardware

Konfigurátor hardvéru. Umožňuje tvorbu projektov nových zabezpečovacích systémov v editore vrátane rozmiestnenia prvkov na vložených situačných plánoch, ktoré ...

Na objednávku
CONFX

Satel VERSA CONTROL mobilné aplikácie pre ovládanie systému VERSA

Mobilná aplikácia na vzdialené ovládanie zabezpečovacieho systému VERSA, ovládanie ...

Na objednávku
VERSA CONTROL

Satel PERFECTA CONTROL mobilné aplikácie pre ovládanie systému PERFECTA

Mobilná aplikácia na vzdialené ovládanie zabezpečovacieho systému PERFECTA, ovládanie ...

Na objednávku
PERFECTA CONTROL

Satel INTEGRA CONTROL mobilné aplikácie pre ovládanie systému INTEGRA

Mobilná aplikácia na vzdialené ovládanie zabezpečovacieho systému INTEGRA, ovládanie ...

Na objednávku
INTEGRA CONTROL

Satel MTX-SOFT konfiguračný a diagnostický softvér pre MTX-300

Softvér na konfiguráciu a diagnostiku kontroléra MTX-300, činnosť v prostredí Windows XP / ...

Na objednávku
MTX-SOFT

Satel VG-SOFT konfiguračný softvér modulu INT-VG

Softvér VG-SOFT na konfiguráciu hlasového modulu INT-VG. Tento program je určený na programovanie hlasových správ ...

Na objednávku
VG-SOFT

Satel VMG-SOFT konfiguračný softvér modulu INT-VMG

Softvér na konfiguráciu generátora hlasových správ INT-VMG

Na objednávku
VMG-SOFT

Satel DLOAD10 konfiguračný softvér

Programovanie a obsluha ústrední CA-5, CA-6, CA-10, bezdrôtových ovládačov RX-2/4 a modulov GSM, práca v prostredí Windows 98 / ME / 2000 / XP / VISTA / 7 / 8, ...

Na objednávku
DLOAD10

Satel DLOADX konfiguračný softvér ústrední INTEGRA a VERSA

Softvér inštalačného technika na programovanie zabezpečovacích ústrední INTEGRA a VERSA, práca ...

Na objednávku
DLOADX

Satel TSI BUILDER konfigurátor užívateľského rozhrania klávesnice INT-TSI

Konfigurátor užívateľského rozhrania klávesnice INT-TSI, kompatibilita s ...

Na objednávku
TSI BUILDER