Import údajov do novej ústredne INTEGRA
FAQ • 08.12.2019

Import údajov do novej ústredne INTEGRA

Luboš Bagín

Stáhnout v PDF

 

 

Import údajov znamená nahratie údajov do novej alebo vyresetovanej ústredne. Údaje môžu byť vytvorené v programe DLOADX offline alebo môžete použiť súbor údajov z predchádzajúcej inštalácie.

I. Čo potrebujete

Ak chcete vykonať import údajov ústrední série INTEGRA potrebujete:

Zariadenia:
  • ústredňu INTEGRA, do ktorej majú byť importované údaje,
  • počítač so systémom Windows,
  • USB-RS, prevodník na programovanie zariadení Satel,
  • klávesnica, určená pre systém INTEGRA.
Softvér:
  • DLOADX,
  • súbor s príslušnými údajmi pre ústredňu INTEGRA.

Všetky vyššie uvedené programy si môžete stiahnuť z internetovej stránky spoločnosti SATEL.

II. Import údajov

1. Založenie prepojky (jumper) na RESET

Súčasťou balenia novej ústredne je prepojka (jumper), ktorá slúži na prepojenie kontaktov RESET. Založte ju do konektora RESET.

2. Pripojte ústredňu k počítaču

Použite prepojovací kábel USB na pripojenie počítača s prevodníkom USB-RS.

Potom ho pripojte do ústredne s vhodným konektorom: bledé sú určené pre RS-232 port, tmavé pre port RS-232 (TTL). Počas prvého pripojenia, systém Windows rozpozná a nainštaluje ovládač, ďalšie spojenia sú automaticky.

3. Skontrolujte nastavenia COM portu

Po pripojení ústredne k počítaču určte, na ktorom COM porte je nainštalovaný prevodník USB-RS. Otvorte Ovládací panel, potom Správcu zariadení a v ňom Porty (COM a LPT). Tu môžete overiť, ktoré číslo COM portu bolo priradené prevodníku. Tieto informácie si zapamätajte.

4. Spustite program DLOADX

Spustite program DLOADX na počítači, vyberte kartu Súbor – Otvor

Vyberte súbor údajov, ktoré chcete naimportovať do ústredne.

5. Spustenie ústredne

Pripojte akumulátor ústredne a pripojte napájanie 230 V. Po cca 10 sekundách vytiahnite prepojku (jumper) z konektora RESET. Ústredňa nadviaže spojenie s programom DLOADX. Kliknite na OK.

Následne vyskočí nové okno kde môžete zadať nový Názov zabezpečovacieho systému. Komunikačné identifikátory sa stiahli z ústredne. Pre import údajov vyberte voľbu Ulož aktuálne otvorené údaje. Pre identifikáciu (preskenovanie) zberníc povoľte voľbu Vykonaj identifikáciu a následne kliknite na OK.

Do ústredne sa nahrávajú údaje zo súboru

Po nahratí údajov prebehne idetifikácia zberníc

Po tomto kroku sú v ústredni naimportované údaje z vami vybraného súboru.