Služby pre autoškoly

Služby pre autoškoly obsahujú dátové paušály potrebné na komunikáciu GPS jednotky s Jednotným informačným systémom v cestnej doprave a podľa typu paušálu aj na prenos dát na servery GPS monitorovacieho systému KeetecSAT. V prípade využívania GPS monitoringu sú súčasťou služieb aj licenčné poplatky za používanie mapových podkladov Google, užívateľské konto KeetecSAT, upgrady a technická podpora.

0 produktov