Riešenia pre autoškoly

Kompletné zostavy riešení pre technické vybavenie autoškôl. Riešenia spĺňajú všetky požiadavky podľa zákona č.93/2005 Z. z. o autoškolách a podľa Vyhlášky č. 45/2016 na vybavenie vozidla Identifikačným zariadením výcvikového vozidla a na vybavenie učební a trenažérových miestností identifikačným zariadením učebne a trenažéra. Riešenia zahŕňajú samotný hardvér, aktivačný poplatok a montáž.

0 produktov