Zmena zobrazenia ikoniek
FAQ • 26.09.2023

Zmena zobrazenia ikoniek

V EDO je možné presúvať ikonky podľa potreby užívateľa a priorizovať ich  . na základe najpoužívanejších (umiestniť na začiatok) a menej používaných (umiestniť na koniec). Stačí stlačiť ALT a kurzorom presunúť danú ikonu na žiadané miesto, následne „uložiť zobrazenie“.