Zámok neotvára
FAQ • 25.09.2023

Zámok neotvára

Je potrebné skontrolovať nastavenie hesla vo VTH pre VTO, VTO má len relé výstup, tak je potrebné používať externé napájanie.