Záloha kariet VTO
FAQ • 25.09.2023

Záloha kariet VTO

Toto je možne spraviť cez rozhranie, ktoré umožňuje exportovať karty do súboru.