Vzdialenosť medzi kontrolérom a čítačkou Wiegand
FAQ • 26.09.2023

Vzdialenosť medzi kontrolérom a čítačkou Wiegand

Odporúčaná maximálna vzdialenosť je 70 m.