V užívateľoch sa zobrazuje otázka: „Chcem vykonané zmeny uložiť“ resp. informácia „Užívateľovi bola priradená skupina/zmena global“
FAQ • 26.09.2023

V užívateľoch sa zobrazuje otázka: „Chcem vykonané zmeny uložiť“ resp. informácia „Užívateľovi bola priradená skupina/zmena global“

Je možné, že v softvéri sa vykonali nejaké zmeny, ktoré neboli vykonané správne, pričom treba preklikať zmeny alebo skupiny užívateľov a poukladať ich parametre. Toto môže nastáť v situácií, ak sa odstráni nejaká zmena, ktorú má už užívateľ priradenú.