V EDO nie je v úprave dochádzky vidieť „zalogovanie“ / bilanciu
FAQ • 26.09.2023

V EDO nie je v úprave dochádzky vidieť „zalogovanie“ / bilanciu

Môže to byť zapríčinene poškodenými zobrazeniami v databáze, pričom sa dá oprava vykonať cez EDO v časti nastavenie „aktualizovať zobrazenie“. Ak daný postup nefunguje, treba priamo v databáze cez script pre view / náhľad (ktorý je v nainštalovanej zložke), aplikovať v databázeak toto nepomôže, môže byť problém s nekompletnou alebo poškodenou databázou.