Užívateľ nemá dochádzkové údaje (aj keď je vidieť, že prišiel v lokalizácii)
FAQ • 26.09.2023

Užívateľ nemá dochádzkové údaje (aj keď je vidieť, že prišiel v lokalizácii)

Lokalizácia nie je rovnaká ako stiahnutá dochádzka, ktorá sa zobrazuje v upravenej dochádzke, preto je potrebné sledovať, aký je dátum posledného načítania (pokiaľ je to starší dátum, treba to stiahnuť ručne zo zariadenia/zariadení), z ktorých chceme mať dochádzku (alebo počkať na automatické sťahovanie).