USB čítačka a čítačka pri dverách nenačítajú zhodné čísla
FAQ • 26.09.2023

USB čítačka a čítačka pri dverách nenačítajú zhodné čísla

Je potrebné zjednotiť výstupný formát. Výstupom USB je 4-bitové číslo, výstupom z MIFARE je podľa nastavenia Wiegandu 3-bitové (Wiegand 26) alebo 4-bitové (Wiegand 34) číslo karty.