Aktualizácia firmvéru u kamier Avigilon (video)
FAQ • 19.04.2018

Aktualizácia firmvéru u kamier Avigilon (video)

Ivan Žiak

Aktualizácia firmvéru pri kamerových systémoch Avigilon je proces, pri ktorom sa firmvér aktualizuje na najnovšiu verziu. Takáto aktualizácia môže obsahovať rôzne vylepšenia, opravy chýb, nové funkcie bezpečnostné aktualizácie, ktoré môžu zlepšiť výkon, spoľahlivosť a bezpečnosť kamier. Proces aktualizácie firmvéru obvykle zahŕňa stiahnutie aktualizačného súboru a následné nasadenie aktualizácií na kamery v sieti. Pred vykonaním aktualizácie je tiež dôležité skontrolovať kompatibilitu aktualizačného súboru s konkrétnymi modelmi kamier a overiť, či sú splnené všetky požiadavky a odporúčania výrobcu pre bezproblémový priebeh aktualizácie firmvéru.

Pripravili sme si pre vás krátke video, pomocou ktorého môžete postupovať pri aktualizácii firmvéru u Avigilon kamier.