Technické problémy so NVR Dahua - Nahrávacie zariadenie sa automaticky reset
FAQ • 07.03.2024

Technické problémy so NVR Dahua - Nahrávacie zariadenie sa automaticky reset

Ivan Žiak

Problém automatického resetu nahrávacieho zariadenia môže byť v jeho nesprávnom nastavení. Existuje jednoduchý spôsob ako si môžeme toto nastavenie skontrolovať. Prostredníctvom menu "Hlavné menu / Nastavenia / Všeobecné" nastavte "Automatické odhlásenie" na "0". V prípade ak aj po zmene tejto konfigurácie dochádza k automatickému resetu, odporúčame kontaktovať našu technickú podporu.