Technické dotazy na produkty FORTEZA – Mikrovlnná bariéra nereaguje alebo je neustále v poplachovom stave
FAQ • 15.12.2022

Technické dotazy na produkty FORTEZA – Mikrovlnná bariéra nereaguje alebo je neustále v poplachovom stave

V prvom kroku je nevyhnutné skontrolovať v akom teréne je mikrovlnná bariéra umiestnená. Pre správnu funkčnosť bariéry je potrebné zabezpečiť, aby vysielač a prijímač mali na seba priamu viditeľnosť. Mikrovlnnú bariéru sa odporúča umiestniť na roviny, keďže kopcovitý terén by mohol spôsobiť, že jednotlivé prvky mikrovlnnej bariéry nebudú na seba vidieť. Pre správnu funkčnosť mikrovlnnej bariéry musíme docieliť správne natočenie / smerovanie bariéry. Predná časť vysielača a prijímača musia byť otočené k sebe a nie opačne. 

V ďalšom kroku sa musí zabezpečiť, aby v detekčnom poli mikrovlnnej bariéry nebol žiadny nežiadúci predmet, ktorý by vyvolával poplach (konáre stromov, kríky, vysoká tráva, zvieratá a pod.). Zároveň nesmie byť žiadny predmet ani v tesnej blízkosti mikrovlnnej bariéry. V takomto prípade by napr. murovaný plot mohol spôsobiť odrazy, čo by malo za príčinu nesprávnu funkčnosť systému. Nesmieme zabudnúť ani na rovnakú inštalačnú výšku vysielača a prijímača.