Technické dotazy na produkty Easydoor – Dverná jednotka nedokáže volať na vnútornú jednotku
FAQ • 15.12.2022

Technické dotazy na produkty Easydoor – Dverná jednotka nedokáže volať na vnútornú jednotku

Tento postup je podrobne opísaný v manuáli. Najskôr je nevyhnutné demontovať hlavnú dosku zariadenia. Po tomto úkone na zadnej strane pomocou červeného DIP prepínača zapneme zariadenie do programovacieho režimu. Následne sa nastaví požadovaná adresa, elektronika sa zasunie do svorkovnice a stlačí sa konkrétne tlačidlo. Takto sa postupuje ďalej. Po ukončení adresovania je nutné vypnúť programovací mód a hlavnú dosku vrátiť späť.