Technické dotazy na produkty Easydoor
FAQ • 15.12.2022

Technické dotazy na produkty Easydoor

Anonym

Dverná jednotka nevolá na vnútornú jednotku – je potrebné skontrolovať adresovanie monitorov, pri DJ1T v2 je správne adresovanie 0 pre dolné tlačidlo, 16 pre horné tlačidlo, pri ostatných je to 1, 2, 3, ... Tiež je potrebné skontrolovať ukončovaciu impedanciu pri VD04 / VD02 a pri vnútorných jednotkách, prípadne všetko odskúšať na krátkych kábloch, aby sa vylúčilo rušenie, resp. iné problémy s kabelážou.

Predĺženie doby otvorenia zámku – toto je možné nastaviť prostredníctvom monitora pomocou kódu 84XX alebo 802X, podľa typu monitora, prípadne je možné tento čas prenastaviť priamo na dvernej jednotke (postup je uvedený v manuáli).

Zámok otvára iba na cca 1 sekundu alebo sa neotvorí vôbec – je potrebné overiť nastavenie doby otvorenia zámku a skontrolovať odber zámku, pretože dverná jednotka dokáže otvárať zámok max. 300 mA. Pokiaľ je zámok silnejší, hrozí poškodenie výstupu, a preto je potrebné použiť buď zámok s menším odberom alebo k dvernej jednotke pripojiť "silnejší" zámok + externý napájací zdroj.

Súčasné zvonenie na viacerých vnútorných jednotkách pre jedno tlačidlo – vnútorné jednotky je potrebné mať nastavené správne t.j. 1x Master a max. 3x Slave. Master je nastavený z výroby, Slave jednotky je nutné nastaviť softvérovo cez kód 8001/8002/8003. V prípade audiotelefónu sa nastavuje prostredníctvom DIP prepínača.

Adresovanie tlačidiel DJ4/8T ID v2 + ext. 12/24 – v tomto prípade je adresovanie fixné, buď zhora nadol alebo zdola nahor podľa DIP prepínača na zadnej strane dvernej jednotky. Pokiaľ je dverová jednotka dvojradová, tak je adresovanie po radoch t.j. prvý rad je zľava adresa 1, napravo adresa 2, v ďalšom rade je zľava 3 adresa, vpravo 4 adresa atď.

Kombinácia 2-radovej a 1-radovej jednotky resp. rozširujúceho tlačidlového tabla – táto kombinácia nie je možná, v minulosti boli s touto kombináciou problémy a my ju neodporúčame.

Nie je počuť komunikáciu z vnútornej jednotky von (alebo iba slabo) – väčšinou stačí z monitora iba odstrániť pôvodnú "továrenskú" ochrannú fóliu, ktorá prekrýva mikrofón.

Nefunkčné rozširujúce tablo (DJ12/24ext alebo DJ32) – je potrebné skontrolovať správne zapojenie prepojovacej kabeláže medzi hlavnou jednotkou 4/8 a ďalšími tlačidlami – musí viesť zospodu hlavné do hornej časti externých tlačidiel. Ak by bolo zapojené do spodnej strany, neboli by funkčné tlačidlá ani ich podsvietenie.