Technické dotazy na produkty Comelit – Adresácia tlačidiel
FAQ • 15.12.2022

Technické dotazy na produkty Comelit – Adresácia tlačidiel

Správna adresácia tlačidiel Comelit pozostáva z krokov popísaných nižšie. Adresáciu si vysvetlíme na modelovej rade Ikall

  1. V prvom kroku je nevyhnutné demontovať riadiaci modul (modul s kamerou a reproduktorom) zo svorkovnice.
  2. Po tomto úkone na zadnej strane riadiaceho modulu prepnite jedno DIP-ový prepínač z polohy OFF do polohy ON. Týmto prepínačom zapnete na riadiacom module programovací režim.
  3. Následne pomocou červeného osem DIP-ového prepínača nastavíte konkrétnu adresu podľa manuálu.
  4. Následne zasunieme riadiaci modul do svorkovnice a stlačíme konkrétne tlačidlo, ktoré chceme adresovať.
  5. Tento postup je potrebné opakovať pri adresácii viacerých tlačidiel.
  6. V poslednom kroku je potrebné ukončiť adresáciu spôsobom, že vypneme programovací režim pomocou jedno DIP-ový prepínač do polohy OFF a následne vrátime riadiaci modul do svorkovnice.