Technické dotazy na produkty Comelit
FAQ • 15.12.2022

Technické dotazy na produkty Comelit

Anonym

Adresovanie tlačidiel – postup je uvedený v manuáli. Štandardne sa "odvesí" hlavná elektronika, na zadnej strane sa zapne programovací mód (DIP do červenej polohy). Následne sa nastaví požadovaná adresa, elektronika sa zasunie do svorkovnice a stlačí sa konkrétne tlačidlo. Takto sa postupuje ďalej. Po ukončení adresovania je nutné vypnúť programovací mód.

Nastavovanie adries monitorov – monitor má dve svorkovnice S1 a S2. S1 slúži na nastavenie adries v binárnom formáte, S2 slúži na programovanie funkcie monitorov resp. nastavenie Master / Slave a pod.

Quadra rozdelenie tlačidiel na viac tlačidiel – postup je uvedený v manuáli. V zásade sa vykonáva kombináciou 2 DIPov a nastavením potrebnej adresy pre rozdelenie. Následne je nutné zmeniť predné "plasty", aby tam bol potrebný počet tlačidiel.

Nefunguje volanie na audio telefón – najprv je potrebné skontrolovať, či má zákazník správne audiotelefóny. Pre zmiešaný systém alebo 2W potrebuje typ 2738W. Pre SB systém (len audio) potrebuje typ 2708.

Nejde volanie v kombinácii viacerých dverných jednotiek spojených cez 1224A alebo iný „zlučovač“ – v tejto kombinácii je potrebné zistiť, či sú pripojené obe jednotky, nakoľko dané zmiešavače fungujú, takže vstupná svorka LP musí mať napájanie z dvernej jednotky, aby túto zbernicu "posielala " ďalej do systému, pokiaľ je pripojená len jedna dverná jednotka na svorke LS, tak takto to fungovať nebude nakoľko na výstupe zo zmiešavača nebude zbernica (nebude merať napájanie).

Nie je možné volať na vnútorné jednotky (všeobecne) – je potrebné skontrolovať správne zapojenie všetkých prvkov. Vonkajšia jednotka musí dodávať napájanie do systému, ak je to systém s 1209 alebo 1210, tento musí poskytovať napájanie. Zdroje by mali byť aj uzemnené, ak tú možnosť majú. Pokiaľ bliká mixér 4888C, je na zbernici pravdepodobne skrat a je potrebné linku odpojiť a problém vyriešiť. Pokiaľ sa jedná o veľký systém, odporúča sa najskôr odskúšať zapojenie "na stole" s krátkou kabelážou a zistiť, či je problém na vetve k bytom alebo smerom k dverným jednotkám.