Satel Integra – príklad konfigurácie na ovládanie vykurovacieho systému
FAQ • 01.08.2023

Satel Integra – príklad konfigurácie na ovládanie vykurovacieho systému

Luboš Bagín

Aby bol váš systém dostupnejší a pohodlnejší, môžete ho použiť na ovládanie zabezpečenia aj automatizácie budovy. Použitie systémových komponentov pre zabezpečenie a automatizáciu budovy robí celú inštaláciu nákladovo efektívnejšou.

Poplachový systém narušenia INTEGRA Plus môžete okrem mnohých iných funkcií použiť aj na riadenie vykurovania, čím sa znížia celkové náklady na energiu pri zachovaní rovnakej úrovne komfortu. Elektronicky riadené termostaty radiátorov možno implementovať do
scenárov automatizácie budov. Tie sa môžu spúšťať automaticky (v určenom čase) alebo priamo vo svojej mobilnej aplikácii INTEGRA CONTROL alebo na dotykovej klávesnici (buď INT-TSH2, INT-TSG2, alebo INT-TSI). Systém môže napríklad udržiavať vyššiu alebo nižšiu teplotu v miestnosti podľa plánu. Systém môže zohľadňovať aj ďalšie parametre a údaje, napríklad či sú používatelia doma alebo či sú otvorené okná.

Usmernenia:

 • Radiátory v obývacej izbe a kúpeľni pracujú v cykle "deň/noc". Počas dňa systém udržiava vyššiu teplotu. Počas noci sa radiátory prepnú do ekologického režimu, čím sa teplota zníži o niekoľko stupňov.
 • Keď nikto nie je doma a systém je zapnutý, jednotka ovládacieho panela udržiava nižšiu teplotu bez ohľadu na dennú dobu.
 • Aby sa znížili tepelné straty domu, systém vypína off radiátory v miestnostiach s otvorenými oknami. Okrem toho, keď sa používatelia pokúsia systém zapnúť, sú okamžite informovaní o oknách, ktoré zostali otvorené.
 • Vnútorná a vonkajšia teplota sa zobrazuje na klávesniciach pripojených k ústredni alebo v mobilnej aplikácii, ktorá ovláda zabezpečovací systém.
 • Na klávesnici alebo v mobilnej aplikácii môžete naprogramovať predvolené teploty pre denný a nočný režim, ako aj časovače pre riadenie automatizácie.

Príklad konfigurácie:

 • Zabezpečovací systém je riadený ústredňou INTEGRA 128 Plus, ktorá navyše riadi automatizáciu budovy.
 • Bezdrôtový detektor pohybu APD-200 nainštalovaný v obývacej izbe spolu s univerzálnym detektorom AXD-200 s aktivovaným režimom detektora zaplavenia v kúpeľni prenášajú aktuálne teploty do ústredne. Oba detektory majú zabudovaný snímač teploty.
 • Bezdrôtový detektor ADD-200 meria aktuálnu vonkajšiu teplotu.
 • Okná v obývacej izbe a kúpeľni sú monitorované magnetickým kontaktom B-2.
 • Bezdrôtové hlásiče sú pod dohľadom riadiacej jednotky ACU-280 bezdrôtového systému ABAX 2.
 • Vykurovanie je riadené pohonmi termostatov vykurovacích telies, ktoré sú zase riadené rozširujúcim modulom INT-ORS. Na ovládanie činnosti týchto pohonov sa používa špeciálny typ výstupu "termostat", ktorý je podporovaný ústredňami radu INTEGRA / INTEGRA Plus.
 • Pohony ventilov pracujú s napätím 24 V DC, ktoré dodáva záložný zdroj APS-724.
 • Záložný zdroj je pripojený k záložnej batérii, ktorá napája systém v prípade výpadku.

INTEGRA CONTROL

 • ovládanie poplachového systému INTEGRA/INTEGRA Plus a systému automatizácie budovy

 • bezpečná a šifrovaná komunikácia s ústredňou

 • prístup k živému prenosu z kamery

 • podporuje MACRO príkazy

 • Push notifikácie