Satel Integra – príklad konfigurácie na ovládanie elektromagnetického vodovodného ventilu
FAQ • 05.01.2023

Satel Integra – príklad konfigurácie na ovládanie elektromagnetického vodovodného ventilu

Luboš Bagín

Aby bol váš systém dostupnejší a pohodlnejší, môžete ho použiť na ovládanie zabezpečenia aj automatizácie budovy. Použitie systémových komponentov pre zabezpečenie a automatizáciu budovy robí celú inštaláciu nákladovo efektívnejšou.

Pokročilé poplachové systémy INTEGRA a INTEGRA Plus dokážu rozpoznať rôzne náhodné udalosti, napríklad únik vody. Ak chcete túto funkciu aktivovať, nainštalujte detektory zaplaveniado miestností, kde je najväčšia pravdepodobnosť úniku vody. Kedykoľvek jeden z týchto detektorov zaznamená únik vody, ústredňa je okamžite informovaná. Ústredňa môže následne o udalosti informovať vybrané osoby, čo im umožní rýchlo reagovať a uzavrieť prívod vody. Jednotka ústredne to však môže urobiť aj samostatne, ak je hlavné vodovodné potrubie vybavené elektronicky ovládaným elektromagnetickým ventilom. V prípade poruchy vodovodného systému sa elektromagnetický ventil automaticky uzavrie, aby sa zabránilo ďalším škodám.

Usmernenia:

 • Hlavný prívod vody sa automaticky uzavrie vždy, keď jeden z detektorov úniku vody zaznamená únik. Vodovodný ventil zostane uzavretý, kým sa nevymaže technická výstraha o zistenom úniku.
 • Aby sa predišlo zbytočným rizikám, jednotka ústredne uzavrie elektromagnetický ventil vody, aby úplne uzavrela hlavný prívod vody vždy, keď nikto nie je doma a systém je zapnutý.
 • Vodovodný ventil možno ovládať prostredníctvom klávesníc alebo mobilnej aplikácie.

Príklad konfugurácie:

 • Zabezpečovací systém je riadený ústredňou INTEGRA 128 Plus, ktorá navyše riadi automatizáciu budovy.
 • Systém obsahuje drôtové detektory XD-2 so zapnutým režimom "zaplavenie" a pripojené externé sondy FPX-1, ktoré sú nainštalované v kúpeľni a kuchyni.
 • Bezdrôtový detektor AXD-200 pracujúci v režime "zaplavenie" a pripojená externá sonda FPX-1 je nainštalovaný v kotolni. Detektor komunikuje s bezdrôtovým riadiacim systémom ACU-280 ABAX 2.
 • Hlavné prívodné potrubie vody je vybavené elektronicky ovládaným elektromagnetickým vodovodným ventilom. Ústredňa môže priamo ovládať ventil prostredníctvom rozširujúceho modulu INT-ORS.
 • Rozširujúci modul INT-ORS je napájaný z externého záložného zdroja APS-412. Táto konfigurácia umožňuje systému identifikovať jednotku INT-ORSako rozširujúcu jednotku s napájaním, čo znamená, že môže prijímať údaje o jej aktuálnom stave napájania. Napájací zdroj APS-412 navyše napája cievku elektromagnetického vodného ventilu.
 • Záložný zdroj APS-412 je vybavený záložnou batériou pre prípad výpadku sieťového napájania.

INTEGRA CONTROL

 • ovládanie poplachového systému INTEGRA/INTEGRA Plus a systému automatizácie budovy

 • bezpečná a šifrovaná komunikácia s ústredňou

 • prístup k živému prenosu z kamery

 • podporuje MACRO príkazy

 • Push notifikácie