Reset hesla pre VTO
FAQ • 25.09.2023

Reset hesla pre VTO

5x stlačte tlačidlo tampera, po stlačení zaznie potvrdzovací tón, ktorý potvrdí, že akcia prebehla v poriadku. Niektoré jednotky môžu mať priamo resetovacie tlačidlo (VTO2111).